Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hysbysiadau cyfreithiol a gorchmynion

Mae’r cyngor yn defnyddio’r dudalen hon i arddangos unrhyw hysbysiadau cyfreithiol.

 

(Cyffordd terfyn cyflymder 40mya 35 cylchfan M4 A473 Pencoed) (Terfyn cyflymder 50mya A473 Pencoed) - Hysbysiad

(Cyffordd terfyn cyflymder 40mya 35 cylchfan M4 A473 Pencoed) (Terfyn cyflymder 50mya A473 Pencoed) - Gorchymyn

(Cyffordd terfyn cyflymder 40mya 35 cylchfan M4 A473 Pencoed) (Terfyn cyflymder 50mya A473 Pencoed) - Datganiad o Resymau

(Cyffordd terfyn cyflymder 40mya 35 cylchfan M4 A473 Pencoed) (Terfyn cyflymder 50mya A473 Pencoed) - Darluniad o’r cynllunn

 

Cynllun Traffig – Cylchfan Parc Griffin/Promenâd y Dwyrain, Porthcawl - Hysbysiad

Cynllun Traffig – Cylchfan Parc Griffin/Promenâd y Dwyrain, Porthcawl- Gorchymyn

Cynllun Traffig – Cylchfan Parc Griffin/Promenâd y Dwyrain, Porthcawl- Datganiad o Resymau

Cynllun Traffig – Cylchfan Parc Griffin/Promenâd y Dwyrain, Porthcawl - Darluniad o’r cynllunn

 

Adran 123 - Canolfan Gymunedol Goetre-Hen 

Adran 123 - Canolfan Gymunedol Goetre-Hen 

 

Cynllun Traffig Ysgol Gynradd Coety - Hysbysiad

Cynllun Traffig Ysgol Gynradd Coety - Gorchymyn Drafft

Cynllun Traffig Ysgol Gynradd Coety - Datganiad O Resymau

Cynllun Traffig Ysgol Gynradd Coety - Darluniad o’r cynllunn

 

Gwyro Cilffordd Gyfyngedig 76, Maesteg - Gorchymyn

Gwyro Cilffordd Gyfyngedig 76, Maesteg - Hysbysiad

 

Ysgol Gynradd Brynmenyn - Gorchymyn

Ysgol Gynradd Brynmenyn - Hysbysiad

Ysgol Gynradd Brynmenyn - Datganiad O Resymau

 

(Diddymu Ac Amrywio Terfynau Cyflymder) Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont Ar Ogwr (Ffyrdd Amrywiol) – Hysbysiad

(Diddymu Ac Amrywio Terfynau Cyflymder) Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont Ar Ogwr (Ffyrdd Amrywiol) - Datganiad O'r Rhesymau

 

Cwestiynau Cyffredin ar Gyflwyno terfynau cyflymder 20 MYA

Datamap.gov.wales – Y ffyrdd sy’n cael eu heffeithio gan y newidiadau i’r terfyn cyflymder

 

Adran 123 Hen Fynwent Ruhamah, West Road, Pen-Y-Bont Ar Ogwr

Hen Fynwent Ruhamah, West Road, Pen-Y-Bont Ar Ogwr

 

Chwilio A i Y