Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hysbysiadau cyfreithiol a gorchmynion

Mae’r cyngor yn defnyddio’r dudalen hon i arddangos unrhyw hysbysiadau cyfreithiol 

Hysbysiad o Gais Caniatâd I Fasnachu ar y Stryd: Masnachu fan byrgers ym maes parcio y Clwb Cymdeithasol Sarn a Bryncwlis

 

(Heol Spencer)(Heol Hopcyn John) (30mya) (40mya) Gorchymyn Traffig 2022 – Hysbysiad

(Heol Spencer)(Heol Hopcyn John) (30mya) (40mya) Gorchymyn Traffig 2022 – Gorchymyn

(Heol Spencer)(Heol Hopcyn John) (30mya) (40mya) Gorchymyn Traffig 2022 – Datganiad O’r Rhesymau

(Heol Spencer)(Heol Hopcyn John) (30mya) (40mya) Gorchymyn Traffig 2022 – Lluniad O’r Cynllun

 

Porthcawl - Gwahardd Aros a Gwahardd Aros/Llwytho/Dadlwytho - Gorchymyn Rhybudd wedi’i Wneud 

Porthcawl - Gwahardd Aros a Gwahardd Aros/Llwytho/Dadlwytho - Datganiad o Resymau

Porthcawl - Gwahardd Aros a Gwahardd Aros/Llwytho/Dadlwytho - Gorchymyn

 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredŵr Pen-y-bont ar Ogwr - Gorchymyn

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredŵr Pen-y-bont ar Ogwr - Gorchymyn Rhybudd wedi’i Wneud 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredŵr Pen-y-bont ar Ogwr - Datganiad o Resymau

 

Datganiad Rhesymau - Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr - Parth 8

Lluniad Cynllun - Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr - Parth 8

Hysbysiad - Gorchymyn Amrywio Gwahardd Mynediad - Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr - Parth 8

Hysbysiad - Gorchymyn Diwygio - Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr - Parth 8

Gorchymyn Drafft - Amrywio Gwahardd Mynediad - Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr - Parth 8

Gorchymyn Diwygio Drafft - Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr - Parth 8

 

Gwahardd Alcohol a Gosod Giatiau

 

Chwilio A i Y