Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hysbysiadau cyfreithiol a gorchmynion

Mae’r cyngor yn defnyddio’r dudalen hon i arddangos unrhyw hysbysiadau cyfreithiol.

 

Digwyddiad Nadolig Pen-y-bont ar Ogwr yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr oddi wrth Paul Whittaker (EPM Creative Ltd).

 

Adran 123 hysbysiad - Tir y tu cefn i heddfan, Federation lane, Pontycymer, Ym mwrdeistref sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cynllun - Tir y tu cefn i heddfan, Federation lane, Pontycymer, Ym mwrdeistref sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

 

Dargyfeirio Llwybr Troed 16 ac 17 Ynysawdre, Llwybr Troed 12, 16 ac 17 Castell Newydd Uchaf - Hysbysiad

Dargyfeirio Llwybr Troed 16 ac 17 Ynysawdre, Llwybr Troed 12, 16 ac 17 Castell Newydd Uchaf - Gorchymyn

Dargyfeirio Llwybr Troed 16 ac 17 Ynysawdre, Llwybr Troed 12, 16 ac 17 Castell Newydd Uchaf

 

Cau Rhan o Lwybr Troed 16 Ynysawdre Gorchymyn Cau Llwybr Cyhoeddus Rhif 2 - Hysbysiad

Cau Rhan o Lwybr Troed 16 Ynysawdre Gorchymyn Cau Llwybr Cyhoeddus Rhif 2 - Gorchymyn

Cau Rhan o Lwybr Troed 16 Ynysawdre Gorchymyn Cau Llwybr Cyhoeddus Rhif 2

 

Hysbysiad o gais am gymeradwyaeth adeilad - Y Swyddfa Gofrestru

 

Hysbysiad o gais am gymeradwyaeth adeiladu: Grove Golf Club

 

Cynllun Traffig Arfaethedig – Porthcawl- Gorchymyn Arbrofol 2021 - Hysbysiad bod y gorchymyn wedi ei wneud

Cynllun Traffig Arfaethedig – Porthcawl- Gorchymyn Arbrofol 2021 - Datganiad O’r Rhesymau 

Cynllun Traffig Arfaethedig – Porthcawl- Gorchymyn Arbrofol 2021 - Gorchymyn

 

 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Gorchymyn Arbrofol 2021 - Amrywiad Rhif 1 2022 - Hysbysiad bod y gorchymyn wedi ei wneud

Cynllun Traffig Arfaethedig - Gorchymyn Arbrofol 2021 - Amrywiad Rhif 1 2022 - Datganiad O’r Rhesymau 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Gorchymyn Arbrofol 2021 - Amrywiad Rhif 1 2022 - Gorchymyn

Gorchymyn Traffig Arbrofol Porthcawl - Hysbysiad

Gorchymyn Traffig Arbrofol Porthcawl - Gorchymyn

Gorchymyn Traffig Arbrofol Porthcawl - Datganiad O’r Rhesymau 

 

 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredwr Pen-y-bont ar Ogwr - Gorchymyn

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredwr Pen-y-bont ar Ogwr - Gorchymyn Rhybudd wedi’i Wneud 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredwr Pen-y-bont ar Ogwr - Datganiad o Resymau

 

Gwahardd Alcohol a Gosod Giatiau

 

Chwilio A i Y