Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hysbysiadau cyfreithiol a gorchmynion

Mae’r cyngor yn defnyddio’r dudalen hon i arddangos unrhyw hysbysiadau cyfreithiol.

 

Lluniad Cynllun - Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr - Parth 8

Datganiad Rhesymau Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr- Parth 8

Gorchymyn - Diwygiad Rhif 19 2022 - Cynllan Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont-Ar-Ogwr - Parth 8

Hysbysaid - Diwygiad Rhif 19 2022 - Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr -Parth 8

Gorchymyn - Amrywio Gwahardd Mynediad - Cynllan Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr -Parth 8

Hysbysiad - Gorchymyn Amrywio Gwahardd Mynediad - Cynllan Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr- Parth 8

 

 

Hysvysiad Tabl Prisiau Tocynnau ar gyfer cerbydau hacni 2022

Hysbysiad o gais am gymeradwyaeth adeiladu: The Coed-y-Mwstwr Hotel

Hysbysiad o gais am Caniatâd i fasnachu ar y stryd: Maes parcio Hillsboro, Porthcawl, from Green Top Events Ltd.

Hysbysiad o gais am gymeradwyaeth adeiladu: The Old House, Maesteg

 

Hysbysiad o gais am gymeradwyaeth adeiladu: Pafiliwn y Grand, Porthcawl

 

Hysbysiad o gais am gymeradwyaeth adeiladu: Bryngarw House

 

Hysbysiad Adran 122 - Neilltuo Tir ym Mharc Griffin, Porthcawl.
Neilltuo Tir, Cynllun Porthcawl

 

Dargyfeirio Llwybr Troed 12 – Porthcawl – Gorchymyn

Dargyfeirio Llwybr Troed 12 – Porthcawl – Hysbysiad bod y gorchymyn wedi ei wneud

 

Cynllun Traffig Arfaethedig – Porthcawl- Gorchymyn Arbrofol 2021 - Hysbysiad bod y gorchymyn wedi ei wneud

Cynllun Traffig Arfaethedig – Porthcawl- Gorchymyn Arbrofol 2021 - Datganiad O’r Rhesymau 

Cynllun Traffig Arfaethedig – Porthcawl- Gorchymyn Arbrofol 2021 - Gorchymyn

 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Gorchymyn Arbrofol 2021 - Amrywiad Rhif 1 2022 - Hysbysiad bod y gorchymyn wedi ei wneud

Cynllun Traffig Arfaethedig - Gorchymyn Arbrofol 2021 - Amrywiad Rhif 1 2022 - Datganiad O’r Rhesymau 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Gorchymyn Arbrofol 2021 - Amrywiad Rhif 1 2022 - Gorchymyn

 

Rhybudd Adran 123 – Trosglwyddiad Asedau Cymunedol
Caeau Chwarae Bryntirion - Cynllun
Maes Chwarae ac Ardal Agored Croes Corneli - Cynllun
Maes Hamdden Croft Goch - Cynllun
Parc Llesiant Evanstown - Cynllun
Caeau Chwarae Heol Llangynwyd - Cynllun
Caeau Chwarae Rhodfa’r De - Cynllun

 

Hysbysiad o Gais Caniatâd I Fasnachu ar y Stryd: fan fwyd yn gwerthu byrgyrs, paninis, hufen iâ, cacennau a diodydd poeth ac oer yn Bwrdeistref Sirol Pen Y Bont Ar Ogwr

Hysbysiad o Gais Caniatâd I Fasnachu ar y Stryd: “Race for Life”, Newbridge Fields, Bridgend, CF31 4AH ar Mai 29, 2022

Hysbysiad o Gais Caniatâd I Fasnachu ar y Stryd: Marchnad Stryd yn John Street, Porthcawl

Hysbysiad o Gais Caniatâd I Fasnachu ar y Stryd: Marchnad Stryd, Caroline Street, Pen-y-bont ar Ogwr

Hysbysiad o Gais Caniatâd I Fasnachu ar y Stryd: Masnachu fan byrgers ym maes parcio y Clwb Cymdeithasol Sarn a Bryncwlis

 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredwr Pen-y-bont ar Ogwr - Gorchymyn

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredwr Pen-y-bont ar Ogwr - Gorchymyn Rhybudd wedi’i Wneud 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredwr Pen-y-bont ar Ogwr - Datganiad o Resymau

 

Gwahardd Alcohol a Gosod Giatiau

 

Chwilio A i Y