Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor a chefnogaeth i fusnesau

Mae gennym ni wybodaeth a phrofiad i helpu’r rhai sy’n bwriadu sefydlu neu ehangu busnes ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rydym yn annog ymholiadau gan sefydliadau o bob maint, o brosiectau sefydlu bychain i gwmnïau aml-genedlaethol mawr. Rydym yn trosi cymaint o ymholiadau â phosib yn llwyddiant busnes.

Mae pob ymholiad yn cael sylw mewn ffordd gyfrinachol, broffesiynol a chyfeillgar. Mae cyngor am ddim yn cael ei ddarparu am gynhwysion hanfodol prosiect busnes llwyddiannus.

Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

  • cyllid
  • safleoedd ac eiddo
  • mentrau hyfforddi
  • digwyddiadau busnes lleol

Rydym yn gweinyddu cynlluniau KickStart a’r Gronfa Adfywio Arbennig i gefnogi busnesau sy’n cychwyn a chwmnïau sydd eisoes yn masnachu neu’n buddsoddi yn y fwrdeistref sirol.

Rydym yn gweithio’n agos gyda gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill sy’n cefnogi busnesau. Gallwn eich helpu chi i wneud y penderfyniadau cywir a gwneud cynnydd gyda’ch cynlluniau datblygu’n gyflym ac yn bositif.

Chwilio A i Y