Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth a Chyngor Busnes

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn lleoliad cyfleus rhwng dinasoedd Abertawe a Chaerdydd ar goridor yr M4. Mae’n elwa o bron i 30 o barciau busnes a mwy na 4,000 o fusnesau sydd wedi cofrestru ar gyfer TAW neu gynllun Talu Wrth Ennill.

Mae’r ardal yn gartref i ddatblygiadau tai llwyddiannus, ac archfarchnadoedd a bwytai o gadwyni mawr. Mae’n gartref i nifer o fusnesau byd-eang mawr fel Sony UK, Rockwool a CGI.

Chwilio A i Y