Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hwb Diogelu Aml Asiantaeth (MASH)

Mae Hwb Diogelu Amlasiantaeth Pen-y-bont ar Ogwr, neu MASH, yn darparu gwasanaethau diogelu gan y cyngor a’n partneriaid ledled y gymuned yn un lle.

Mae MASH yn cynnig cyfle am safon uwch o ddiogelu drwy ddarparu i’r holl weithwyr proffesiynol fwy o wybodaeth er mwyn gwneud penderfyniadau gwell a mwy gwybodus.

Bydd MASH Pen-y-bont ar Ogwr yn galluogi rhannu gwybodaeth, dadansoddi a phenderfyniadau o ansawdd uwch yn fwy prydlon.

Mae gweithwyr proffesiynol a’r cyhoedd yn gallu cyfeirio at MASH. Mae MASH Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys pobl o’r meysydd canlynol:

  • gwasanaethau plant ac oedolion
  • uned amddiffyn y cyhoedd Heddlu De Cymru
  • addysg
  • tai
  • tîm camddefnyddio sylweddau a chyffuriau ac alcohol cymunedol
  • prawf ac adsefydlu cymunedol
  • iechyd
  • gwasanaethau cymorth cynnar
  • gwasanaethau iechyd meddwl

Trawsgrifiad fideo (.Docx 14.2kb)

Os oes gennych chi unrhyw bryderon diogelu, neu os ydych chi eisiau cysylltu â MASH Pen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â:

Cyswllt

MASH Pen-y-bont

Staff MASH Heddlu De Cymru (PPU)

Ffôn: 01656 815808

Tîm Diogelu Oedolion

E-bost: adultsafeguardingMASH@bridgend.gov.uk

Ffôn: 01656 642477

Tîm Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (Plant)

Ffôn: 01656 642320

E-bost: mashcentra@bridgend.gov.uk

Help Cynnar

Ffôn: 01565 815523
01656 642740
01656 815431

E-bost: earlyhelp@bridgend.gov.uk

Chwilio A i Y