Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mynwentydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r awdurdod claddu ar gyfer un fynwent ar ddeg a thair mynwent eglwys.

Lleoliadau ein mynwentydd.
Lleoliad Cyfeiriad Agorwyd
Blaenogwr Park Street, Nant-y-moel, CF32 7SH 1888
Pen-y-bont ar Ogwr Cemetery Road, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1YY 1894
Corneli Ffordd yr Eglwys, Gogledd Corneli, CF33 4HL 1925
Gelliron Alexandra Road, Pontycymer, CF32 8HB 1889
Glynogwr Church Place, Glynogwr, Melin Ifan Ddu, CF35 6EL 1888
Trelales Rogers Lane, Trelales, CF32 0HU 1980
Maesteg Cemetery Road, Maesteg, CF34 0DN 1883
Pencoed Felindre Road, Pencoed, CF35 5HZ

1953

Porthcawl Pyle Road, Notais, Porthcawl, CF36 5TB 1934
Pwll-y-pant Cemetery Road, Cwm Ogwr, CF32 7HT 1887
Sarn Sarn Hill, Sarn, CF32 9RW 1936
Mynwent Eglwys Llangeinwyr Eglwys Ceinwyr Sant, Llangeinwyr, CF32 8RX Unknown
Mynwent Eglwys Betws Eglwys Dewi Sant, Bettws Road, Betws, CF32 8TB Unknown
Mynwent Eglwys Glynogwr Eglwys Tyfodwg Sant, Glynogwr, Melin Ifan Ddu, CF35 6EL Unknown

Cyswllt

Gwasanaethau Profedigaeth
Ffôn: 01656 656605
Cyfeiriad: Amlosgfa Llangrallo, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6AB.

Chwilio A i Y