Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Manylion cyswllt ar gyfer y gwasanaethau profedigaeth

Mae’r holl fynwentydd sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan y cyngor yn cau i’r cyhoedd dros dro oherwydd pandemig y coronafeirws Covid-19.

Bydd gwasanaethau angladd ac amlosgi’n parhau. Ond mae’r presenoldeb yn gyfyngedig i 10 aelod o’r teulu agos, a bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol yn eu lle. Darllenwch fwy am y mesurau ar gyfer angladdau yma.

Am ymholiadau am wasanaeth angladd, ffoniwch y Gwasanaeth Profedigaethau ar 01656 656605.

Os ydych yn galaru, gallech ei chael yn ddefnyddiol cysylltu ag un o’r elusennau neu wasanaethau isod.

 

Mae’r ddolen hon at ‘Your Funeral Choice’ ar gyfer cyngor yn unig ac nid yw’n cymeradwyo unrhyw gwmni sydd wedi’i restru yno.

Chwilio A i Y