Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Maes parc aml-lawr yn datblygu diffygion yn ystod y cyfnod clo

Mae maes parcio aml-lawr 'Brackla One' wedi'i leoli yn Cheapside yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi datblygu diffygion difrifol yn ystod cyfnod clo'r pandemig, ac ni all ailagor.

Canfuwyd y diffygion gan swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr tra'r oeddent yn cynnal arolygiad rheolaidd yn barod ar gyfer ailagor y maes parcio fel y trefnwyd yn dilyn y cyfnod clo lefel rhybudd pedwar.

Datgelodd yr arolygiad fod darnau o goncrid yn dod yn rhydd o ochr isaf y nenfydau ar bob lefel.

Mae'r difrod, a elwir yn 'asglodi', yn aml yn ganlyniad lludded arwyneb neu is-arwyneb o fewn strwythur. Gall achosi i doriadau ffurfio ac mae'n arwain at ddarnau o goncrid yn dod yn rhydd ac yn syrthio.

O ganlyniad mae'r maes parcio, a adeiladwyd yn y 1970au, yn parhau ar gau dros dro er budd diogelwch y cyhoedd.

Ar hyn o bryd, mae peirianwyr y cyngor yn asesu graddfa'r broblem, ac yn edrych ar opsiynau posib ar gyfer mynd i'r afael â'r diffygion.

Mae'r cyngor hefyd yn edrych ar opsiynau ar gyfer darparu lleoedd parcio eraill ac a all y gwasanaeth Shopmobility, a oedd wedi'i leoli yn Cheapside, barhau o leoliad gwahanol.

Yn y cyfamser, mae'r holl feysydd parcio eraill yng nghanol y dref dan reolaeth y cyngor a phreifat ar gael i'w defnyddio o hyd, ac mae digon o le ar gyfer gyrwyr a fyddai wedi dewis parcio yn Cheapside.

Mae'r meysydd parcio dan reolaeth y cyngor yng nghanol y dref wedi'u lleoli yn y lleoliadau canlynol:

  • Maes Parcio Aml-lawr Rhiw
  • Brackla Three (y tu ôl i Wilkinsons)
  • Heol Tremains
  • Heol Five Bells
  • Heol Brewery
  • Heol Tondu
  • Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr
  • Neuadd Fowlio

Gellir dod o hyd i fanylion llawn ynglŷn â meysydd parcio yng nghyffiniau canol tref Pen-y-bont ar Ogwr ar wefan y cyngor, www.bridgend.gov.uk

 

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y