Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adroddiad yr Arolygydd a mabwysiadu

Bydd arolygydd cynllunio’n paratoi adroddiad yn amlinellu unrhyw newidiadau y dylid eu gwneud i’r cynllun gydag esboniad o pam fod angen y newidiadau hyn. Mae cynnwys ac argymhellion yr arolygydd yn rhwymol ar y cyngor.

O fewn wyth wythnos i dderbyn adroddiad yr arolygydd, rhaid i’r Cyngor fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol terfynol.

Chwilio A i Y