Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun Datblygu Lleol newydd Pen-y-bont 2018 to 2033

Mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Pen-Y-Bont Ar Ogwr yn strategaeth lefel uchel y mae’n rhaid i’r cyngor ei pharatoi.

Mae’r CDLl yn nodi mewn telerau defnyddio tir y blaenoriaethau a’r amcanion i’r Cynllun Corfforaethol. Bydd angen i CDLl Newydd yn y dyfodol fynegi mewn telerau defnydd tir amcanion a blaenoriaethau lles Cynllun Les Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-Y-Bont Ar Ogwr.

I sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Lleol yn gyfoes, rhaid i awdurdodau cynllunio lleol ddechrau adolygiad llawn o’u CDLlau o leiaf unwaith bob pedair blynedd ar ôl eu mabwysiadu, os nad yn gynt os yw canfyddiadau’r Adroddiadau Monitro Blynyddol (AMBau) yn dynodi bod y gwaith o weithredu cynllun yn destun pryder sylweddol.

Chwilio A i Y