Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfannau Cynnes

Rydym wedi llunio rhestr o leoedd ar draws y fwrdeistref sirol lle gall trigolion bob amser ddod o hyd i groeso cynnes.  

Llyfrgelloedd Awen

Mae holl lyfrgelloedd Awen yn y fwrdeistref sirol yn cymryd rhan yn Rhaglen Croeso Cynnes Awen:
• Te, coffi, siocled poeth a hyd yn oed cup-a-soup am ddim
• Rhaglen o weithgareddau
• Jig-sos, gemau bwrdd a setiau Lego ym mhob llyfrgell

Hyn i gyd ynghyd a’r arferol
• Wifi am ddim a digon o le i eistedd, gweithio, darllen neu ymlacio
• Papurau newydd, cylchgronau a llyfrau
• Rhaglen weithgareddau eang gan gynnwys grwpiau darllen, sesiynau crefft, amser stori a llawer mwy.

Pen-y-bont ar Ogwr 

Dydd Llun:

 • Dosbarth Mathemateg 1pm - 3pm
 • Clwb Ieuenctid 5pm - 7pm
 • Clwb Ieuenctid (8-16 oed), 5pm - 6.30pm

Dydd Mawrth:

 • Knit & Natter 10am -12pm
 • Caffi Clwb Ieuenctid (12-17 oed), 6pm - 9pm

Dydd Mercher:

 • Dewch i gael Snac gyda ni 11am - 12.30pm

Dydd Iau:

 • CFW 9am - 5pm
 • Celf gyda Elaine 12pm - 1pm
 • Caffi Ffoaduriaid 1pm - 4pm

Dydd Gwener:

 • Bore Cwis 11am - 12pm

https://www.thebridgemps.org.uk/the-zone

FB: @bridgemps

01656 647891/01656 649378

Dydd Mercher: 

 • Zumba 11am - 12pm

Dydd Gwener:

 • Ioga 11am - 12pm

Digwyddiadau i ddod

 

Dydd Mawrth:

 • Banc Bwyd 12pm - 2pm

Dydd Iau:

 • Chwarae yn Hope (Tymor Ysgol) Rheini a Phlant dan 5 oed, 9.30am - 11.30am

Dydd Gwener:

 • Banc Bwyd 11am - 1pm

https://www.hopebridgend.co.uk/

FB: @HopeBaptistBridgend

Dydd Llun:

 • Canolfan Galw Heibio 9.30am - 3.30pm
 • Diogelwch Bwyd – prydau poeth am ddim 11.30am - 1.30pm
 • Bagiau bwyd teulu £5

Dydd Mawrth:

 • Canolfan Galw Heibio 9.30am - 3.30pm
 • Diogelwch Bwyd – prydau poeth am ddim 11.30am - 1.30pm
 • Bagiau bwyd teulu £5

Dydd Mercher:

 • Canolfan Galw Heibio 9.30am - 3.30pm
 • Diogelwch Bwyd – prydau poeth am ddim 11.30am - 1.30pm
 • Bagiau bwyd teulu £5
 • Ffilm 1.30pm

Dydd Iau:

 • Canolfan Galw Heibio 9.30am - 3.30pm
 • Diogelwch Bwyd – prydau poeth am ddim 9.30am - 4.30pm
 • Bagiau bwyd teulu £5
 • Sicrwydd Bwyd - prydau bwyd poeth am ddim, 11.30am - 1.30pm

Dydd Gwener:

 • Canolfan Galw Heibio 9.30am - 3.30pm
 • Diogelwch Bwyd – prydau poeth am ddim 11.30am - 1.30pm
 • Bagiau bwyd teulu £5

Dydd Sadwrn:

 • Canolfan Galw Heibio 9.30am - 3.30pm
 • Diogelwch Bwyd - brecwast am ddim 9am - 12pm
 • Bagiau bwyd teulu £5
 • Sicrwydd bwyd - brecwast am ddim, 10am - 1pm
 • Pantri bwyd - pecynnau bwyd teulu £5/pecynnau bwyd unigol £3

https://www.bridgendcommunityoutreachcentre.co.uk/

FB: @barccommunity

01656 451446

Digwyddiadau ar y Gweill

 

Dydd Llun: 

 • Gitarau i Gyn-filwyr gyda G4V Wales 11am - 12pm
 • 'Breathing Space' gyda Tanio 1pm - 2pm

Dydd Mawrth: 

 • Cefnogaeth Lles gan gymheiriaid 2pm - 4pm
 • Cwrs 'Rheoli Gorbryder' 10am - 12.30pm (Yn dechrau ar 17 Ionawr)

Dydd Gwener:

 • 'Growing Strong' gyda Breath Creative 10.30am - 12pm
 • Art Matters 1pm - 2.30pm

Digwyddiadau sydd ar y gweill:

 

Dydd Llun:

 • Cadw’n Heini 10.30am - 11.30am
 • Tae Kwon Do 5.30pm -9pm

Dydd Mawrth:

 • Caffi Croeso 10am - 3pm (Dyddiad lansio diwedd Ionawr - i'w gadarnhau)
 • Grŵp Crosio a Gweu 10am - 12pm
 • Grŵp Gwnïo 1pm - 3pm
 • Dawnsio Llinell 7.15pm - 8.30pm

Dydd Mercher:

 • Dawnsio Llinell 10.30am - 11.45am
 • Cymdeithas Henoed Bracla. 2pm - 4pm
 • Grŵp Gwnïo 7pm - 9pm (dim 3ydd wythnos y mis)
 • Côr Cymunedol Bracla 7pm - 9pm

Dydd Iau:

 • Crosio a Gweu 10am - 12pm
 • Ymarfer Corff FL 10.30am -12pm
 • Pantri Bwyd 2pm - 3.30pm
 • Grŵp Côr Golden Oldies (bob pythefnos) 2pm - 4pm
 • Cic Focsio 6.30pm -7.30pm

Dydd Gwener:

 • Grŵp Babanod a Phlant Bach 10am - 12pm

Dydd Sadwrn:

 • Slimming World 7.30am - 1pm
 • Gemau Rhyfel 2pm - 10pm

Dydd Sul:

 • Tai Chi 10am - 12pm
 • Cic Focsio 6pm - 7.30pm
 • Academi BMA 8pm - 9pm

Dydd Llun:

 • Clwb Llyfrau (Zoom), 2pm

Dydd Mercher:

 • Caffi Cymunedol Wythnosol 12pm - 2pm
 • Sgwrs Sut Hwyl i Ofalwyr (Zoom), 2pm
 • Grŵp Rhieni Genethod Awtistig (ZOOM) (Ail ddydd Mercher bob mis), 10am a 7pm

Dydd Iau:

 • Côr Gofalwyr 1pm - 2pm
 • Grŵp Gofalwyr Dementia (Dydd Iau cyntaf bob mis) 1pm - 3pm

Dydd Gwener:

 • Ioga, 11.30am - 12.30pm Cyfraniad o £5
 • Tai Chi 2pm - 3pm

Dydd Sadwrn

 • Clwb Lego a gemau bwrdd i blant o bob gallu ac oed, 10am - 12pm, £1 (yn dechrau 18 Chwefror. I archebu lle, cysylltwch â Sarah ar 07341589406)

http://www.bridgendcarers.co.uk/

FB: @bridgendcarers

01656 658479

Digwyddiadau ar y Gweill

 

Dydd Iau:

 • Gymnasteg, 4pm - 5pm

01656 653182/01656 728465/01656 857072

Dydd Mawrth:

 • Noson Gemau Bwrdd 6pm ymlaen

Dydd Mercher:

 • Mini Geeks a’i Gwarcheidwaid 10am - 12pm

 

Dydd Gwener:

 • Noson Gwis (3ydd dydd Gwener bob mis), 7.30pm i ddechrau am 8pm £2 y pen

https://www.bridgendmunicipalbowlsclub.com/

Digwyddiadau ar y Gweill

Sesiynau Llesiant am Ddim gan Valley Steps (Dros 16 oed):

Rhyddid rhag Ofn - 2 Chwefror, 10.30am - 11.30am

Cwsg – 9 Chwefror, 10.30am - 11.30am

Pum Cam at Iechyd Meddwl a Llesiant - 16 Chwefror, 10.30am - 11.30am

Dim angen cofrestru, dim ond galw heibio - Am ragor o fanylion, anfonwch neges e-bost i info@valleyssteps.org neu ffoniwch 01443 803048.

Dydd Mercher:

 • Noson Gymdeithasol/Caffi i Wcrainiaid a'u Lletywyr, 6.45pm - 8.15pm

Dydd Iau:

 • Rhieni a Phlant Bach (Tymor Ysgol), 9.15am - 10.45am, 11am - 12.30pm

Dydd Gwener:

 • Searchers (4-11 oed) (Tymor ysgol), 6pm - 7pm

https://www.freeschoolcourt.org.uk/

FB: @FSCourtChurch

01656 661772

 • Cyfleusterau paratoi bwyd babanod AM DDIM - Defnyddio meicrodon a bibiau babanod.
 • Caffi sy'n croesawu bwydo ar y fron - Yn cynnig awyrgylch braf i famau a babanod.
 • Pocedi bwyd babanod Ella AM DDIM - Ar gyfer plant dan 18 mis gydag unrhyw bryniant.
 • Ail-lenwi poteli dŵr AM DDIM

 Dydd Llun:

 • Man Cyfarfod Am Ddim i Grwpiau, 2pm - 6pm - coffi/te am ddim
 • Bwyd i Blant am £1 Bob Dydd drwy'r Dydd
 • Cawl/Rhôl Bara dros 60 oed a diodydd poeth di-ddiwedd am £1

Dydd Mawrth:

 • Man Cyfarfod Am Ddim i Grwpiau, 2pm - 6pm - coffi/te am ddim
 • Bwyd i Blant am £1 Bob Dydd drwy'r Dydd
 • Cawl/Rhôl Bara dros 60 oed a diodydd poeth di-ddiwedd am £1

Dydd Mercher:

 • Man Cyfarfod Am Ddim i Grwpiau, 2pm - 6pm - coffi/te am ddim
 • Bwyd i Blant am £1 Bob Dydd drwy'r Dydd
 • Cawl/Rhôl Bara dros 60 oed a diodydd poeth di-ddiwedd am £1

Dydd Iau:

 • Man Cyfarfod Am Ddim i Grwpiau, 2pm - 6pm - coffi/te am ddim
 • Bwyd i Blant am £1 Bob Dydd drwy'r Dydd
 • Cawl/Rhôl Bara dros 60 oed a diodydd poeth di-ddiwedd am £1

Dydd Gwener:

 • Man Cyfarfod Am Ddim i Grwpiau, 2pm - 6pm - coffi/te am ddim
 • Bwyd i Blant am £1 Bob Dydd drwy'r Dydd
 • Cawl/Rhôl Bara dros 60 oed a diodydd poeth di-ddiwedd am £1

Dydd Sadwrn:

 • Bwyd i Blant am £1 Bob Dydd drwy'r Dydd
 • Cawl/Rhôl Bara dros 60 oed a diodydd poeth di-ddiwedd am £1

Dydd Sul:

 • Bwyd i Blant am £1 Bob Dydd drwy'r Dydd
 • Cawl/Rhôl Bara dros 60 oed a diodydd poeth di-ddiwedd am £1

Dydd Mercher:

 • Y Cod (ar gyfer dynion), 7.30pm - 9pm

Dydd Gwener:

 • Plant bach - plant oedran cyn-ysgol gyda rhieni/gofalwyr, 10am - 11.45am

https://vinecc.org/

FB: @VineChristianCentre

01656 664245

Dydd Mawrth:

 • Grŵp Chatterbox dydd Mawrth i Fabanod (dan 1 oed), 9.30am - 11am
 • Grŵp Chatterbox dydd Mawrth i Blant Bach (0 - 4 oed), 9.30am - 11am

Dydd Mercher:

Grŵp Chatterbox dydd Mercher i Fabanod (dan 1 oed) 9.30am - 11am
Grŵp Chatterbox dydd Mercher i Blant Bach (0-4 oed) 9.30am - 11am
Grŵp Ieuenctid (Bl6 - Bl11) 6.30pm - 8.30pm

Dydd Iau:

Pantri Cymunedol (Bwyd) Cymuned Baobab Bach 07544 026265 2pm - 3.30pm

https://www.bracklatabernacle.org/

FB: @bracklatabernacle

01656 650500

Dydd Iau:

 • Sefydliad y Merched - 3ydd dydd Iau bob mis am 1.15pm

01656 667857

Dydd Mercher

Plant Bach 10am - 12.30pm

Dydd Gwener

Clwb Ieuenctid Plant Tosturi 6.30pm – 9.30pm (11 – 16 oed)

Dydd Sul

Profiad Addoli 11am - 12.15pm

Digwyddiadau sydd ar y gweill:

 

Dydd Llun

 • Crefft a Sgwrs Broadlands 1.30pm (Shelagh Shepherd)

Digwyddiadau sydd ar y gweill:

Disgo Nadolig Dawnswyr Bach (0-11 oed), 18 Rhagfyr, 10am - 12pm
Cadwch le ar-lein: ticketsource.co.uk/tinygrooversdisco

 

Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Llun

 • Bownsio a Rhigwm, 10am - 10.30am (0-3 oed)
 • Clwb Cod, 4pm (7+ oed)

Dydd Mawrth

 • Croeso Cynnes, 6pm

Dydd Mercher

Teimlo'n Dda am Oes - Ymunwch â ni a mwynhewch ein gweithgareddau cyfeillgar llawn hwyl gyda chymorth gan staff sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig. Yna, cewch ymlacio, sgwrsio a dal i fyny gyda ffrindiau newydd dros goffi, te a bisgedi.

 • Bob dydd Mercher, 18 Ionawr - 15 Chwefror, 2pm - 4pm.

Dydd Iau

 • Croeso Cynnes, 6pm

Mae Llyfrgell o Bethau Emmaus De Cymru yn fenter fenthyca cost isel newydd sydd â’r nod o helpu pobl i fenthyca eitemau defnyddiol maent efallai eu hangen i wneud ychydig o dasgau neu am gyfnodau byr yn unig. Yn hytrach na phrynu eitem newydd na chaiff ei defnyddio byth eto, gall aelodau dalu ffi fechan i’w benthyca, ei defnyddio a’i dychwelyd pan maent wedi gorffen â hi!
Mae’r cynllun, a leolir yn ein siop yn Stryd Caroline, Pen-y-bont ar Ogwr, yn galluogi’n haelodau o bob cefndir i fenthyca am gost isel, yn eu galluogi nhw i ddefnyddio pethau na fyddent yn gallu eu storio yn eu cartrefi fel arall oherwydd prinder lle, ac yn hyrwyddo’r syniad o economi gylchol ecogyfeillgar lle caiff yr un eitemau eu defnyddio sawl tro yn hytrach nag unwaith yn unig.
Mae pob un o’n heitemau wedi’u prisio ar y pris benthyca a argymhellwyd sydd yn ein tyb ni’n deg ac yn hygyrch i’r mwyafrif o aelwydydd. Os ydych yn teimlo’r pwysau ar eich costau byw, dewch i’n gweld ar eich union i ni gael cyfrifo pris addasedig ar eich cyfer. Byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau bod y pris mor deg â phosib.

Bydd angen i chi ddod â dull adnabod â llun a thystiolaeth o gyfeiriad y tro cyntaf y byddwch yn benthyca.

Facebook: @EmmausSWales

01656 750829

Oriau Agor: Llun – Sadwrn, 9.30am - 4.30pm

Digwyddiadau ar y Gweill

Hwb Dementia ar Agor 7 diwrnod yr wythnos o 10am - Gweithgareddau hwyliog am ddim sy'n cefnogi unigolion sy'n byw â dementia a chymorth cyfoedion ar gyfer gofalwyr.

 

Rhith-wirionedd a Hel Atgofion 23 Ionawr, 1.30pm - 3.30pm

Sut gall y byd Digidol gefnogi byw'n annibynnol 27 Chwefror, 1.30pm - 3.30pm

Seinyddion Clyfar yn cefnogi byw'n annibynnol 27 Mawrth, 1.30pm - 3.30pm

 

Dydd Llun

 • Bore Coffi a Gwybodaeth 10am - 12pm
 • Gweithgareddau Llesiant (Canolfan Gymunedol Westward) 2pm - 4pm
 • Gweithdai ar Gael yn y Prynhawn

 

 • Cynefin - Grŵp Cadwraethol Cymraeg - Ail ddydd Llun o bob mis 2pm - 3.30pm
 • Chwalu Jargon Deddf Galluoedd Meddyliol 2005 - Atwrneiaeth Arhosol, Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid, Trefniadau Diogelu Rhyddid, Cynrychiolydd Person Perthnasol? - Trydydd dydd Llun o bob mis 2pm - 3.30pm `            

 

Dydd Mawrth 

 • Sesiynau Celf Creadigol 2pm - 4pm

 

Dydd Mercher

 • Gweithgareddau Llesiant 10am - 12pm
 • Gweithgareddau Llesiant (Clwb Bechgyn a Merched Wyndham) 2.30pm - 4.30pm
 • Gweithdai ar Gael yn y Prynhawn

 

 • Qigong - Dydd Mercher cyntaf pob mis 1.30pm - 3pm
 • Eich hawliau fel Gofalwyr dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 - Ail ddydd Mercher o bob mis 1.30pm - 3pm
 • Bwyd a Maeth - Cefnogi llesiant a byw'n iach - Trydydd dydd Mercher o bob mis 1.30pm - 3pm

Dydd Iau

 • Gweithgareddau Llesiant (YMCA, Porthcawl) 10am - 12pm
 • Ymarferion mewn Cadair (LIFT) a Boccia 3pm - 4.30pm
 • Dydd Gwener
 • Gweithgareddau a Chymorth Llesiant #DyddGwêner, Torri Gwallt am Ddim (Siop Fflach, Uned 22 Canolfan Siopa'r Rhiw) 10am - 12pm
 • Cerddoriaeth ar gyfer y Meddwl 2pm - 4pm

Dydd Sadwrn

 • Grŵp Ffocws Gofalwyr/Man Cynnes (Ail a phedwerydd dydd Sadwrn pob mis 10am - 3pm)

Bryntirion, Trelales, Laleston a Pen-y-Fai

Digwyddiadau i ddod:

 

Dydd Mercher:

 • Chwarae, Archwilio, Dysgu, Chwarae Rhydd, 9.30am - 11am

Dydd Iau:

 • Pantri Bwyd 10pm - 12pm

FB: BryntirionandLalestonCommunityCentreLCC

 

Dydd Mawrth

 • Chwarae Rôl Ddychmygus (0 mis hyd at 6 blwydd oed). 10am - 11.30am
 • Chwarae Rôl Ddychmygus (0 mis hyd at 6 blwydd oed). 12pm - 1.30pm

Dydd Mercher

 • Chwarae Rôl Ddychmygus (0 mis hyd at 6 blwydd oed). 10am - 11.30am
 • Chwarae Rôl Ddychmygus (0 mis hyd at 6 blwydd oed). 12pm - 1.30pm

Digwyddiadau ar y Gweill

Ffair Bentref Trelales, 24 Mehefin, 11am - 4pm

Dydd Iau

 • Sefydliad y Merched (Dydd Iau cyntaf bob mis), 7.15pm

https://www.laleston.com/blandy-hall

Dydd Mawrth

 • Adran y Merched (Dydd Mawrth cyntaf a 3ydd ddydd Mawrth y mis) am 7.30pm

http://www.lalestongardenclub.co.uk/home.htm

01656 662784

Digwyddiadau ar y Gweill

 

Dydd Iau

 • Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr 9.30am – 12pm

Dydd Mercher

 • Croeso Cynnes (lluniaeth am ddim) 9am - 11am (bob bythefnos - 01/02, 15/02, 01/03, 15/03, 29/03) - 01656 725683

Cefn Cribwr

Dydd Mawrth:

 • Pantri Bwyd 1pm - 2pm
 • Caffi Clonc Cefn (Man Cynnes) 1pm - 2.30pm
 • Dosbarth Pilates i Ddechreuwyr Llwyr 6pm a 7.15pm Ffi yn daladwy

Dydd Gwener:

 • Dosbarth Pilates i Ddechreuwyr Llwyr 10am. Ffi yn daladwy

 

Facebook: www.facebook.com/Thegreenhall/ 

Dydd Mercher

 • Caffi Dros Dro (4ydd dydd Mercher y Mis), 10am - 1pm Diodydd poeth a sgwrs

https://www.facebook.com/groups/148535312402469/

01656 746236

Corneli

Mae digwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yn y neuadd yn cynnwys:

 • Dawnsio Llinell
 • Sesiwn Synhwyraidd i Fabanod
 • Fitsteps 'Strictly' Style Dance Fit

Dydd Llun

 • Dimensions Cymru (3 Hydref yn unig), 12.30pm - 4pm
 • Gladiators Kickboxing Academy i Blant, 6pm - 7pm
 • Gladiators Kickboxing Academy i Oedolion, 7pm - 8pm

Dydd Mercher

 • Cymunedau am Waith, 8:30am - 4:30pm

Dydd Iau

 • Grŵp Young at Heart (Bob pythefnos), 2pm - 4pm
 • Gladiators Kickboxing Academy i Blant, 6pm - 7pm
 • Gladiators Kickboxing Academy i Oedolion, 7pm - 8pm

Dydd Sadwrn

 • Caffi Allgymorth/Man Cynnes, 11.30am - 1.30pm
 • Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar, 1.30 - 2.30pm

Am restr lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau, ewch i dudalen Facebook y neuadd.

https://cornellycommunitycouncil.co.uk/public-hall/

Facebook: www.facebook.com/cornellypublichall/ 

Y Pantri – Galwch heibio’r siop ar ôl 12pm ar Ddydd Llun, neu unrhyw ddiwrnod arall hyd at Ddydd Gwener o 9.30am. Gallwch brynu 10 eitem am £4

Cyfleusterau sydd ar gael rhwng dydd Llun a dydd Gwener:

 • Un Funud Fach - Siop Gymunedol
 • Cynllun Ail-beintio Cymunedol - noddir gan Dulux
 • Printalux - Gwasanaethau Copïo ac Argraffu
 • Pantri Bwyd Corneli
 • Cyfrifo budd-daliadau, cyngor a chymorth i lenwi ceisiadau
 • Profiad gwaith a rolau gwirfoddoli
 • Prosiect uwchgylchu: “Bring it Don’t Fling It”
 • Ailgylchu plastigau a gweithgynhyrchu eitemau newydd i leihau gwastraff.
 • Caffi Trwsio Corneli
 • Profion PAT
 • Hyfforddiant TG a chyfrifiaduron mynediad cyhoeddus
 • Clwb Swyddi – chwilio am waith a chymorth
 • Hunan-gyflogaeth - cymorth a chyngor ar ddechrau
 • Creu menter gymdeithasol
 • Amdanaf fi – Grwp iechyd meddwl*
 • Campfa Werdd – gweithgarwch iechyd corfforol a meddyliol* (*ar y cyd ag ARC)
 • Grŵp Coffi a Chrefftau
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol
 • Teithiau bysus
 • Sesiynau bingo wythnosol yn ystod y prynhawn**
 • Grŵp Gwau, Sgwrsio a Gwnïo**

(**Ariennir gan BAVO/Grant Unigedd Cymdeithasol BCBC)

Dydd Llun

 • Diwrnod uwchgylchu ac atgyweirio “Bring it don’t fling it “, 10am - 4pm   

Dydd Mawrth:

 • Gwnïo, Gwau a Sgwrsio, 1.30 - 3.30pm    

Dydd Mercher:

 • Coffi a Chrefftau, 10am - 12pm   
 • Bingo gyda Billy, 2 - 4pm   

Dydd Iau

 • Clwb Swyddi a Chymorth TG, 10am - 12pm   
 • Lle Diogel LHDTC, 1.30 – 3.30pm 

2il Ddydd Iau bob mis:

 • Caffi Trwsio - Prosiect Uwchgylchu - Trwy'r dydd

Dydd Gwener

 • Campfa Werdd / Garddio, 10am - 1pm 

Gwefan: caddt.org/services/the-pantry.html 

Dydd Llun

 • Man Cynnes/Cymdeithasol - Diodydd poeth am ddim a Gweithgareddau, 9.30am - 4pm
 • Pantri Bwyd ar ôl 12pm

Dydd Mawrth

 • Man Cynnes/Cymdeithasol - Diodydd poeth am ddim a Gweithgareddau, 9.30am - 4pm
 • Pantri Bwyd ar ôl 9.30am
 • Grŵp Gwnïo, 1pm - 3pm

Dydd Mercher

 • Man Cynnes/Cymdeithasol - Diodydd poeth am ddim a Gweithgareddau, 9.30am - 4pm
 • Pantri Bwyd ar ôl 9.30am
 • Coffi a Chrefftau, 10am - 12pm £2 y pen

Dydd Iau

 • Man Cynnes/Cymdeithasol - Diodydd poeth am ddim a Gweithgareddau, 9.30am - 4pm
 • Pantri Bwyd ar ôl 9.30am
 • Caffi Atgyweirio (Ail ddydd Iau bob mis)
 • Prosiect Uwchgylchu - Bob dydd

Dydd Gwener

 • Man Cynnes/Cymdeithasol - Diodydd poeth am ddim a Gweithgareddau, 9.30am - 4pm
 • Pantri Bwyd ar ôl 9.30am

https://www.caddt.org/

FB: @CornellyDT                       

Tw: @CAD_Dev_Trust

01656 670812

Dydd Mercher

 • Dydd Mercher Llesiant a Man Cynnes (Croeso i Deuluoedd) 11.45am - anfonwch eich neges i fynnu'ch lle

FB: @northcornellyplaygroup

01656 754875/01656 746571

Llangrallo

Digwyddiadau ar y gweill

Ffeiriau Crefft, Coffi a Theisen 2023, 10am - 2pm: 25 Chwefror, 03 Mehefin, 28 Hydref

Dydd Llun:

 • Ti a Fi Pen Y Bont 10am - 11am
 • Brownis Llangrallo 6pm - 7.30pm
 • Zumba 7.30pm - 8.30pm

Dydd Mawrth:

 • Sefydliad y Merched Llangrallo (Dydd Mawrth cyntaf bob mis) 1.30pm - 3.30pm
 • Cymdeithas Arddio Llangrallo (4ydd Dydd Mawrth bob mis) (Hydref – Ebrill 7.30pm - 9pm)

Dydd Mercher: 

 • Undeb Mamau Llangrallo (3ydd Dydd Mercher bob mis) 2pm - 4pm
 • Dosbarthiadau Kyokushinkai Karate (i blant) 6pm - 8pm
 • Dawns Linell America Ladin 8pm - 9pm

Dydd Iau:

 • Dosbarthiadau Bale (amser tymor) 5pm - 7pm
 • Boreau Coffi dros 50 (bob yn ail Dydd Iau) 10am-12.30pm
 • Age Connects – Gwasanaeth ewinedd personol (bob yn ail boreau Dydd Iau drwy apwyntiad)
 • Aerobics 7pm-8pm
 • Dawnsio Cymreig 8pm-10pm

Dydd Gwener:

 • Hartbeeps (Oedolyn a Phlant Bach) 9.30am - 12.30pm
 • Clwb Duplicate Bridge 2pm-6pm
 • Clwb Ieuenctid Llangrallo (Amser tymor) 7pm - 8.30pm

Dydd Sadwrn:

 • Dosbarthiadau Bale (Amser tymor) 9.30am - 12pm

Coytrahen, Abercynffig a Tondu

Dydd Llun:

 • Clwb Celf, 10am - 1pm
 • Gwenynwyr, 7pm

Dydd Mawrth:

 • Tai Chi, 11am - 12pm
 • Swyddfa'r Post, 11am - 1pm
 • Swansea Rock, 8pm - 9pm

Dydd Mercher:

 • Drive, 10am - 4pm
 • Grŵp Garddio, 7pm

Dydd Iau:

 • Drive, 10am - 4pm

Dydd Gwener:

 • Grŵp Gwnïo, 10am - 2pm
 • Grŵp Crosio, 11am – 1pm

FB: @coytrahencommunitycentre

01656 720840

Dydd Llun:

 • Cuppa Chatto, 10am - 12pm

Dydd Mercher:

 • Creu a Chatto - 10am
 • Cuppa Chatto, 10am - 12pm
 • Make 'n' Chatto, 10am - 12.30pm

Dydd Iau:

 • Banc Bwyd 10am - 12pm
 • Gŵyl Fwyd, 10am - 12pm

Dydd Gwener:

 • Banc Bwyd 10am - 12pm
 • Grŵp Cwiltio Dorcas, 10am (Croeso i ddechreuwyr a selogion)

https://www.communitychurchaberkenfig.org/808147609233.htm

FB: @CCAberkenfig

01656 721211

Dydd Llun:

 • Grŵp Rhieni a Babanod/Plant Bach 10am

 

Dydd Mawrth:

 • Grŵp Rhieni a Babanod/Plant Bach 11am

 

Dydd Mercher:

 • Dosbarthiadau Chrisfit Circuit 6pm
 • Canolfannau Cynnes, 10 - 2pm

 

Dydd Iau: 

 • Pantri Bwyd 2pm - 4pm

 

Dydd Sadwrn:

 • Weightwatchers 9.30am

Dydd Iau:

 • Slimming World 8am
 • Slimming World 9.30am
 • Slimming World 11am
 • Slimming World 6pm
 • Slimming World 7.30pm

Parti Ymlusgiaid Clwb Bechgyn a Genethod Llangeinwyr £1 (Aelodau yn unig - £1 ffi gofrestru) 13 Chwefror, 6pm - 8pm

Dydd Llun

 • Clwb Bechgyn a Genethod Llangeinwyr 6pm - 7.30pm (7 oed +) £1 aelodaeth y flwyddyn a £1 yr wythnos i fynychu sesiwn

Dydd Mawrth: 

 • Academi Bma (Dosbarth Ffitrwydd) 6pm

Dydd Mercher:

 • Crefftau Cymunedol 11am - 2pm

Dydd Iau:

 • Bingo (bob bythefnos) 5.30pm

Dydd Llun:

 • Harriet David Academy of Dance, 4.15pm - 5.15pm
  Carate, 6pm - 7.30pm

Dydd Mawrth:

 • Jiwdo, 6pm - 7pm

Dydd Mercher:

 • Cadw'n Heini i'r Rheini dros 50 oed, 12pm - 1pm
 • Heritage Yarners 12.30pm - 2.30pm
 • Harriet David Academy of Dance, 4.15pm - 5.15pm
 • Carate, 6pm - 8pm

Dydd Iau:

 • Harriet David Academy of Dance, 4pm - 7pm
  Heritage Yarners, 6pm - 8pm
  Jiwdo, 7pm - 9pm

Dydd Gwener:

 • Harriet David Academy of Dance, 4pm - 7pm

Dydd Sadwrn:

 • Ymarfer Corff drwy Ddawnsio, 10am - 11am

Dydd Sul:

 • Marchnad Ffermwyr Newydd (Dydd Sul cyntaf y mis)

Dydd Llun:

 • TaiChi, 11am - 12pm
  Grŵp Hanes U3A (Ail ddydd Llun y mis), 2pm - 4pm
  U3A University of the Third Age (3ydd dydd Llun y mis) 2pm - 4pm
  Cymdeithas Hanes Morgannwg i Deuluoedd (3ydd dydd Llun y mis), 7.30pm

Dydd Mawrth:

 • Cymdeithas Gelf Tondu a'r Cylch, 7pm - 9pm

Dydd Mercher:

 • Dawnsio Llinell i Ddechreuwyr a'r Rheini sydd am Wella eu Sgil, 7pm - 9pm
 • Grŵp Bonsai (Dydd Mercher cyntaf bob mis), 10.30am - 11.30am
 • Cymdeithas Gyfeillgarwch Merched Abercynffig (Ail ddydd Mercher y mis), 2pm - 4pm

Dydd Iau:

 • Ballet, 5pm - 8pm

Dydd Gwener:

 • Pantri Cymunedol (Bwyd) Cymuned Baobab Bach, 10am - 12pm

Dydd Sadwrn:

 • Ballet, 10am - 11.30am

FB: @aberkenfigwelfare

07967 733926

Dydd Llun:

 • Clwb Ffilmiau (Bob pythefnos), 4pm

Dydd Mawrth

 • Clwb Lego, 4pm - 4.45pm

Dydd Iau

 • Rhythm a Rhigwm, 10am - 11am

Dydd Gwener

 • Rhythm a Rhigwm, 10am - 11am

Dydd Sadwrn

 • Amser Stori a Chrefft, 11am

https://www.awen-libraries.com/aberkenfig-library/

FB: @aberkenfiglibrary

01656 754820

Dydd Llun:

 • Man Cynnes, 11.30am - 2pm gyda bwyd poeth syml

Dydd Mawrth:

 • Man Cynnes, 11.30am - 2pm gyda bwyd poeth syml

Dydd Mercher:

 • JAM Tots (0+ oed), 9.30am - 11am £1 fesul teulu (yn ystod tymor ysgol)
 • Clwb JAM Bach (Bl1-Bl3), 6pm - 7pm £1 fesul plentyn (yn ystod tymor ysgol)
 • Clwb JAM Canolig (Bl4-Bl6), 7.15pm - 8.15pm £1 fesul plentyn (yn ystod tymor ysgol)
 • Clwb JAM Mawr (Bl7+), 8pm - 9.15pm £1 fesul plentyn (yn ystod tymor ysgol)

Dydd Gwener:

 • Man Cynnes, 11.30am - 2pm gyda bwyd poeth syml

https://churchofgodaberkenfig.co.uk/

FB: @ChurchOfGodAberkenfig

Digwyddiadau sydd ar y gweill:

 

Dydd Llun:

 • Clwb Bechgyn a Merched, pris mynediad £1, 6pm - 8pm

Dydd Mercher:

 • Clwb Bechgyn a Merched, pris mynediad £1, 6pm - 8pm

Dydd Gwener:

 • Clwb Bechgyn a Merched, pris mynediad £1, 6pm - 8pm

https://ccyd.co.uk/

01656 815920

 

Dydd Mawrth:

 • Diodydd poeth, bisgedi, cyfeillgarwch a dillad ail-law ar werth, 9am - 1pm

Dydd Mercher:

 • Gwau, Jangl a Gwaith Nodwydd, 1pm

Dydd Iau:

 • Rainbows, 4.30pm - 5.30pm
 • Brownies, 5.30pm - 6.30pm
 • Guides, 6.30pm - 7.30pm

http://www.wesleycentretondu.org.uk/

FB: @wesleychurchcentretondu

01656 662671

Cwm Garw

 

Mae digwyddiadau a gweithgareddau yn cynnwys:

 • Campfa
 • Llyfrgell
 • Plant Actif
 • Meithrinfa
 • Dosbarthiadau Bocsio
 • Tai Chi
 • Ioga

Dydd Mercher:

 • Banc Bwyd 1.30pm - 3.30pm

Dydd Iau

 • Sesiwn Ieuenctid Siocled a Sgwrs (9+ oed) 7pm - 8pm

Dydd Gwener:

 • Banc Bwyd 12pm - 2pm

Dydd Mercher: 

 • Sesiynau Ffitrwydd 50+ Tai Chi 10am - 11am

Dydd Iau:

 • Pantri Bwyd 10am - 12pm

Dydd Gwener:

 • Slimtone 9.30am - 10.30am
 • Sesiynau Ffitrwydd 50+ Cadw’n Heini 1pm - 2pm

Mae holl lyfrgelloedd Awen yn y fwrdeistref sirol yn cymryd rhan yn Rhaglen Croeso Cynnes Awen:
• Te, coffi, siocled poeth a hyd yn oed cup-a-soup am ddim
• Rhaglen o weithgareddau
• Jig-sos, gemau bwrdd a setiau Lego ym mhob llyfrgell

Hyn i gyd yn ogystal â’r arferol:
• Wifi am ddim a digon o le i eistedd, gweithio, darllen neu ymlacio
• Papurau newydd, cylchgronau a llyfrau
• Rhaglen weithgareddau eang gan gynnwys grwpiau darllen, sesiynau crefft, amser stori a llawer mwy.

 

Croeso Cynnes Awen

 

Dydd Mercher:

 • Banc bwyd 9am - 10.30am

 

Mae Neuadd y Gweithwyr Blaengarw yn cymryd rhan yn Rhaglen Croeso Cynnes Awen, gweler isod y gweithgareddau sy’n cael eu cynnal bob wythnos fel rhan o’r rhaglen hon. 

Gweithle bob Dydd Llun – Dydd Llun 9.30am – 4.30pm

Gweithiwch o'n cartref ni yn hytrach na'ch un chi ... gyda wifi am ddim o dan ein mynyddoedd hardd. Te a choffi am ddim ar gael a'r croeso cynhesaf yn y cwm!

Dydd Llun

 • Bingo 7pm £1 – 01656 870873

 

Cwtch Creadigol bob Dydd Mercher – Bob Dydd Mercher 10am – 12pm

Cyfarfod cyfeillgar i grefftwyr lleol gyda diodydd poeth a bisgedi am ddim! Dewch â’ch crefftau eich hun i knit & natter, creu a sgwrsio ac ymunwch â’n grŵp artistig am fore hamddenol o greadigrwydd.

 

Cerddoriaeth am Ddim – bob Dydd Gwener 10am-12pm

Ymunwch â ni am fore o gerddoriaeth fyw am ddim gan rai o gerddorion gorau’r DU, gyda the a choffi am ddim a chroeso cynnes bob tro…

Mae Community Furniture Aid yn elusen annibynnol sy'n cynnig pecynnau dodrefn mewn argyfwng costau isel i'r unigolion sydd fwyaf mewn angen yn ein cymuned. Maent yn cynnig eitemau dodrefn a nwyddau tai sylfaenol er mwyn creu cartref cyfforddus a diogel. 

 

https://www.socialfirmswales.co.uk/members/community-furniture-aid

FB: @CFA.community.furniture.aid

07597 317338

Dydd Iau

Sesiwn Ieuenctid Siocled a Sgwrs (9+ oed) 7pm - 8pm

Sarn, Bryncethin a Heol-Y-Cyw

Dydd Iau:

 • Pantri Cymunedol (Bwyd) Cymuned Baobab Bach, 2pm - 4pm

01656 721452/01656 815287

Digwyddiadau ar y Gweill

Dydd Mawrth:

 • Sesiwn galw heibio i ofalwyr, 2pm - 4pm
 • Prynhawn o grefftau, 2pm - 4pm

Dydd Mercher:

 • Cronfa Dillad Plant, 11am
 • Grŵp/Coffi Cymdeithasol, 2pm - 4pm
 • Sesiynau Galw Heibio Digidol - Addysg Oedolion 2pm - 4pm

Dydd Iau:

 • Cronfa Dillad Plant, 11am
 • Grŵp Babanod a Phlant Bach, 10am - 12pm

Dydd Gwener:

Cwrs Cyllidebu CAP i helpu gyda Chostau Byw, 2-3pm

https://www.awen-libraries.com/sarn-library/

FB: @sarnlibrary

01656 754853

Dydd Mawrth

 • Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr, 9.30am - 12pm

Digwyddiadau ar y Gweill

 

Digwyddiadau ar y Gweill

 

Maesteg 

 

Dydd Llun: 

 • Grŵp Rhieni a Phlant Bach 9.30am - 12pm
 • Grŵp Gwnïo 'Material Girls' 6pm - 9pm

Dydd Mawrth:

 • Grwp Crefft Tir Iarll 2pm - 4pm (Heblaw wythnos gyntaf bob mis)
 • Grŵp Arwyddo Llantastic 7pm - 8.30pm
 • Cymdeithas Gymunedol Llangynwyd 7pm - 9pm (3ydd Dydd Mawrth yn unig)

Dydd Mercher:

 • Ioga 1pm - 2pm
 • Tenis Bwrdd 6pm - 8pm

Dydd Iau: 

 • Grŵp Rhieni a Phlant Bach 9.30am - 12pm
 • Bingo 1.30pm - 3pm
 • Pilates 6.30pm - 7.30pm

Dydd Gwener: 

 • Dosbarth Celf 10am - 1pm
 • Clwb Ffilm 6.30pm - 7pm
 • Clwb Swper Misol 7.15pm - 9.30pm

Dydd Sadwrn: 

 • Pilates 8.30pm - 9.30pm

Dydd Sul: 

 • Tang Soo Do Karate 3.30pm - 6pm

Digwyddiadau i ddod:

 

Dydd Mercher:  Bingo/Caffi dros 50– Merched yn unig 2 pm - 4pm

Dydd Sul:

 • Gwerthiant Pen Bwrdd Dan Do (Ail ddydd Sul bob mis), 1pm - 4pm

https://www.facebook.com/profile.php?id=100081730227932andsk=about

01656 737323

Digwyddiadau ar y Gweill/Gweithgareddau Rheolaidd

Canolfan Ddydd ar gyfer Anawsterau Dysgu a Phobl Hŷn

Dydd Mawrth

 • Grŵp Gwau a Sgwrsio - Gyda'r Prynhawn
 • Grŵp Eglwys - Gyda'r Nos

Dydd Llun:

 • Pantri Bwyd 10am - 12pm

Dydd Mercher:

 • Gwau a Jangl, Prynhawn
 • Clwb Gateway, Prynhawn 6- 8pm
 • Clwb Gitâr, Prynhawn 6- 8pm

Dydd Gwener:

 • Caffi Cynnes, 10am - 12pm
 • Pantri Cymunedol (Bwyd) Cymuned Baobab Bach 07544 026265 10am - 12pm

Dydd Sul

 • Grŵp Eglwys - Drwy'r Dydd

https://www.bridgend.gov.uk/residents/social-care-and-wellbeing/prevention-and-wellbeing/community-hubs/

01656 815092

Digwyddiadau i ddod:

 

Dydd Mawrth:

 • Plant Back Peniel 10am - 11.30am (Rhieni a phlant 0-3oed)

Dydd Gwener:

 • Banc Bwyd 11am - 1pm
 • Clwb Plant (Amser Tymor) 4-11oed

Dydd Iau:

 • Bore Coffi Misol (Iau)

https://www.penielchurch.co.uk/

FB: @penielmaesteg                

Tw: @PenielMaesteg

01656 731757

Dydd Llun

 • Sesiynau Galw Heibio Digidol - Addysg Oedolion 2pm - 4pm o 18/01/23 ymlaen.

Dydd Iau:

 • Moo Music - Baby Moo 10.15am - 10.55am
 • Moo Music - Mixed Moo 11.15am - 11.55am
 • Moo Music - Baby Moo 12.15pm - 12.55pm

Dydd Llun:

 • Slimtone 10am
 • Tylino i Fabanod 1pm
 • Clwb Plant 6-12 oed, 4.30pm - 6.30pm (Aelodau yn unig)

Dydd Mawrth:

 • Grŵp Crefftau 11am - 2pm
 • Clwb Cymdeithasu 13+ oed (Aelodau yn unig), 5pm - 7pm
 • Bocsio yng Nghlwb Bocsio Llynfi Lane, hyd at 13 oed (Aelodau yn unig), 5pm

Dydd Mercher:

 • Bore Rhieni sy'n Ofalwyr (amser tymor) 10.30am - 12.30pm

Dydd Iau:

 • Bore Coffi Cymunedol 10am
 • Grŵp Cymdeithasu PA a Chleientiaid, 1pm - 3pm
 • Bocsio yng Nghlwb Bocsio Llynfi Lane, 14+ oed, 5pm

Dydd Gwener:

 • Ti a Fi gydag Alex Hill 9.15am a 11am (amser tymor)
 • Disco 16+ 7pm (Dydd Gwener olaf bob mis)

Dydd Sul:

 • Nofio ym Mhwll Nofio Maesteg (Aelodau yn unig), 1pm

Dydd Gwener:

 • Bore Coffi 10am - 12pm 

Dydd Llun:

 • Clwb Ieuenctid 5.30pm - 7pm

Dydd Llun:

 • Clwb Plant 3.30 - 5.15 (5-8oed)
 • Hwb/Man Cynnes - Diodydd poeth a gweithgareddau, 10am - 12pm Am ddim

Dydd Mawrth:

 • Pantri Bwyd 1pm - 3pm
 • Bingo 1pm - 3pm
 • Clwb Plant 3.30 - 5.15 (5-11oed)
 • Clwb Swyddi CFW 2pm - 4pm
 • Clwb Ieuenctid 6pm - 8pm
 • Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr, 2pm - 4pm

Dydd Mercher:

 • Clwb Plant 3.30 - 5.15pm (9-11oed)
 • Grŵp Babanod a Phlant Bach (Ar ôl geni) 1pm - 3pm
 • Hwb/Man Cynnes - Diodydd poeth a gweithgareddau, 10am - 12pm Am ddim
 • Pantri Cymunedol (Bwyd) Cymuned Baobab Bach 5.30pm - 6.30pm (07544 026265)

Dydd Iau:

 • Grŵp Babanod a Phlant Bach (Iaith a Chwarae) 9.15am - 11.15am
 • Clwb Plant 3.30 - 5.15 (5-11oed)
 • Clwb Ieuenctid 6pm - 8pm

Dydd Gwener:

 • Baby and Toddler Group 9.15am - 11.15am
 • Food Pantry 9.30am - 11.30am

Dydd Mawrth:

 • Banc Bwyd 10am - 12pm

Dydd Llun:

 • Caffi Cwtch - Prydau poeth a diodydd ar gael tan 3pm
 • Hwb/Lle Cynnes, 3pm – 7pm

Dydd Mawrth: 

 • Caffi Cwtch - Prydau poeth a diodydd ar gael tan 3pm

Dydd Mercher: 

 • Caffi Cwtch - Prydau poeth a diodydd ar gael tan 3pm

Dydd Iau:

 • Caffi Cwtch – Prydau poeth a diodydd ar gael tan 3pm

Dydd Gwener:

 • Caffi Cwtch - Prydau poeth a diodydd ar gael tan 3pm

Digwyddiadau i ddod:

 

Dydd Llun:

 • Sied Dynion 11am - 2pm

Dydd Mawrth: 

 • Sied Dynion 11am - 2pm

Dydd Mercher:

 • Sied Dynion 11am - 2pm

Dydd Iau:

 • Sied Dynion 11am - 2pm
 • Hwb Cynnes 2pm - 5pm

Dydd Gwener:

 • Sied Dynion 1pm
 • Hwb Cynnes 2pm - 4pm

Dydd Mercher

 • Sefydliad y Merched - Ail ddydd Mercher bob mis am 7pm

https://maestegceltic.rfc.wales/

FB: @maestegcelticsportsclub            

Tw: @MAESTEGCELTIC

01656 732030

Dydd Llun

 • Rhythm a Rhigwm, 10am - 11am
 • Clwb Lego ar ôl Ysgol

Dydd Gwener

 • Bore Coffi, 11am - 12pm

Dydd Sadwrn

 • Amser Stori a Chrefft, 11am - 12pm

https://www.awen-libraries.com/maesteg-library/

FB: @maesteglibrary 

01656 754835

Dydd Mercher:

 • Bore Coffi Special Families, 10am - 12pm (croeso i bawb - £1)
 • Sesiwn Iau Clwb Canŵio/Caiacio Maesteg, 7pm - 8pm
 • Sesiwn Hŷn Clwb Canŵio/Caiacio Maesteg, 8pm - 9pm

https://haloleisure.org.uk/centres/bridgend/maesteg-sports-centre

FB: @HaloLeisure                      

Tw: @haloleisure

01656 678844

Dydd Mawrth:

 • Big Bocs Bwyd (Gŵyl fwyd), 3pm - 3.45pm

Dydd Gwener:

 • Big Bocs Bwyd (Gŵyl fwyd), 3pm - 3.45pm

https://www.cwmfelinprimary.co.uk/

01656 815525

Digwyddiadau sydd ar y gweill:

 

Dydd Sul:

 • Clwb Bowls (Tenis Bwrdd/Cymdeithasol) a gemau bwrdd hefyd, 3pm - 6pm

FB: https://www.facebook.com/groups/190986117597970/             

Tw: @MaestegWelfare

01656 815191

Dydd Iau:

Caffi Casey 11am (Bob pythefnos)

Ignite Youth 7pm

https://bethel-cc.uk/

FB: bethelcc.wales/live/

01656 856110

Dydd Iau:

 • Ambiwlans Sant Ioan, 6.30pm - 9pm

https://www.sjacymru.org.uk/#

FB: @SJACMaesteg                   

Tw: @SJACMaesteg

02920 449600

Dydd Mawrth:

 • Mens Shed, 10am

Dydd Iau:

Men and Hen Shed 10.30am – 1.30pm

https://www.shedquarters.men/?fbclid=IwAR0rdX2bUiVzmznfVzlJouw7Yh_nQdiGRqxVBH9Hjnto2qmqwOkOj8Z4KYo

FB: @ShedQuartersMaesteg                

FB: @HensHedforWoMen

Dydd Gwener:

 • Pantri Cymunedol (Bwyd)/Big Bocs Bwyd, 9am - 10am

https://www.garthprimary.co.uk/

Tw: @GarthPrimary

01656 815590

Dydd Mawrth:

 • Sefydliad y Merched - Dydd Mawrth cyntaf bob mis am 7pm

https://www.llangynwydprimary.co.uk/

FB: https://m.facebook.com/profile.php?id=100057503947462

01656 815565

Dydd Iau:

 • Sefydliad y Merched - Ail ddydd Iau bob mis am 7pm

https://urc.org.uk/

01656 733644

Dydd Mercher:

Mens Shed - Pêl-droed Cerdded 6pm - 7pm

https://nantyffyllonrfc.co.uk/

FB: @nantyffyllon.rfc.9                         

Tw: @NantyffyllonRFC

01656 732371

Dydd Mercher:

 • Grŵp Cymdeithasu Gweithdy/Mens Shed Caerau gyda diodydd poeth, 11am - 3pm

https://caeraumenshed.co.uk/

FB: @caeraumenshed              

Tw: @CaerauMensShed

Dydd Mawrth:

 • Hwb Cynnes gyda diodydd poeth a gweithgareddau am ddim, 1pm - 4pm

Dydd Mercher:

 • Cymunedau am Waith, 9am - 3pm

 

https://www.churchinwales.org.uk/en/structure/church/3841/

01656 734142

Dydd Mercher

Hwb Cynnes 11am - 3pm

Digwyddiad/Gweithgareddau ar y Gweill

Bore Coffi wythnosol i Bobl o Wcráin

Amrywiaeth o wahanol gymorth ar gael ar gyfer unigolion - man cynnes i'w gadarnhau

Cymorth Cyflogadwyedd

Dydd Llun

 • Cymrawd Merched CAMEO 7pm             

Dydd Mawrth

 • Astudio'r Beibl 2pm                     

Dydd Iau

 • Grŵp Coffi a Gweddi 10.30am (Dydd Iau Olaf Bob Mis)

https://www.salvationarmy.org.uk/maesteg

01656 732729

Dydd Gwener

(Yn dechrau o 6 Ionawr)

 • Coffi yn yr Hwb 9.30am - 12pm Croeso i bawb

Cwm Ogwr

Dydd Mercher: 

 • Pantri Bwyd 3pm - 4pm

Teimlo'n Dda am Oes - Ymunwch â ni a mwynhewch ein gweithgareddau cyfeillgar llawn hwyl gyda chymorth gan staff sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig. Yna, cewch ymlacio, sgwrsio a dal i fyny gyda ffrindiau newydd dros goffi, te a bisgedi.

Bob dydd Llun, 16 Ionawr - 27 Chwefror, 2.15pm - 4pm.

Dim sesiwn dydd Llun 20 Chwefror.

Dydd Mawrth:

 • Grŵp Crefftau 11.30am - 1.30pm
 • Caffi Gofalwyr 12.30pm - 2.30pm (Dydd Mawrth 1af a 3ydd Dydd Mawrth y mis)

Dydd Gwener: 

 • Grŵp Crefftau 2pm - 4pm

Digwyddiadau sydd ar y gweill:

Dydd Llun

 • Man Cynnes 10am - 2pm Lluniaeth am ddim, WiFi, bwyd poeth ar gael bob tro.

Dydd Mawrth

 • Man Cynnes 10am - 2pm Lluniaeth am ddim, WiFi, bwyd poeth ar gael bob tro.

 

Pencoed

Digwyddiadau ar y Gweill

 

Dydd Iau:

 • Pantri Bwyd 2pm - 4pm

Dydd Llun:

 • Banc Bwyd 1pm - 3pm
 • Pilates 6pm - 7pm

 

Dydd Mawrth:

 • Girl Guides30pm - 8pm

 

Dydd Mercher:

 • Pilates 10.30am - 11.30am
 • Grŵp Sefydliad y Merched 2pm - 4pm
 • Pilates 6pm - 7pm, 7pm - 8pm

 

Dydd Iau:

 • Tai Chi 2pm - 3pm
 • Grŵp Funky Fitness30pm - 7.30pm

 

Dydd Sul:

 • Caffi Cymun Sanctaidd 10.30am - 12pm
 • Just Breathe30pm - 4.30pm

Y Pîl a Cynffig

Dydd Mawrth:

 • Noson Ieuenctid (8 – 11oed) 5.30pm - 7pm
 • Noson Ieuenctid (Plant 11+) 7.15pm - 9pm

Dydd Mercher:

 • Pantri Bwyd 5.15pm - 7.15pm
 • Noson Ieuenctid (11 – 14 oed) 5.30pm - 7pm
 • Noson Ieuenctid (Plant 14+) 7.15pm - 9pm

Dydd Iau:

 • Noson Ieuenctid (8 – 11oed) 5.30pm - 7pm
 • Noson Ieuenctid (Plant 11+) 7.15pm - 9pm

Dydd Gwener:

 • Clwb Plant (5-8oed) (amser tymor) 3.30pm - 5pm

Dydd Mawrth

 • Sesiynau Galw Heibio Digidol - Addysg Oedolion 2pm - 4pm o 18/01/23 ymlaen

https://www.awen-libraries.com/pyle-library/         

FB: @PyleLibrary

01656 754850/01656 815979

 • Cyfleusterau paratoi bwyd babanod AM DDIM - Defnyddio meicrodon a bibiau babanod.
 • Caffi sy'n croesawu bwydo ar y fron - Yn cynnig awyrgylch braf i famau a babanod.
 • Pocedi bwyd babanod Ella AM DDIM - Ar gyfer plant dan 18 mis gydag unrhyw bryniant.
 • Ail-lenwi poteli dŵr AM DDIM

Dydd Llun

 • Man Cyfarfod Am Ddim i Grwpiau, 2pm - 6pm - coffi/te am ddim (dydd Llun / Gwener)
 • Bwyd i Blant am £1 Bob Dydd drwy'r Dydd
 • Cawl/Rhôl Bara dros 60 oed a diodydd poeth di-ddiwedd am £1

Banc Babanod - Os oes gennych deulu ifanc (plant 5 oed ac iau) a'ch bod yn ei chael hi'n anodd yn ariannol, efallai y gallwn helpu. Rydym yn gofyn am gyfraniad bach y gallwch ei fforddio (o leiaf £1.00) i'n helpu ni i sicrhau bod y prosiect yn parhau.  Gallwn eich darparu â hanfodion ar gyfer babanod, megis clytiau, weips, llaeth i fabanod (os ydych yn ei ddefnyddio), bwyd babanod, bybls bath i fabanod, siampŵ i fabanod etc.  Gallwn hefyd eich darparu â chynnyrch hylendid merched, megis tamponau, cadachau mislif, pethau ymolchi ac mae'n bosibl y gallwn roi e-daleb i chi ar gyfer y banc bwyd neu becyn bwyd brys.

Dydd Mawrth

 • Dysgu Drwy Chwarae (1-5 oed), 10am - 11.30am
 • Crefft Creadigol, 10am - 11.30am £3 fesul sesiwn teulu
 • Cwtsh Cynnes / Crefft Greadigol 10 – 11.30am (wedi'i ariannu gan y Grid Cenedlaethol hyd at fis Mawrth 2023).

Dydd Mercher

 • Dysgu Drwy Chwarae (1-5 oed), 10am - 11.30am
 • Cân ac Odl Cylch, 10am - 11.30am £3 fesul sesiwn teulu
 • Cwtsh/Amser Cylch, Canu a Rhigwm, 10 – 11.30am (wedi'i ariannu gan y Grid Cenedlaethol hyd at fis Mawrth 2023).
 • Clwb Cwtsh Cynnes, 1 - 3pm (wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru)

Dydd Iau

 • Dysgu Drwy Chwarae (1-5 oed), 1pm - 2.30pm
 • Chwarae Ystyriol (Sgwrsio, Chwarae a Rhian), 1pm - 2.30pm £3 fesul sesiwn teulu
 • Cwtsh Cynnes / Chwarae Ystyriol 1.00 – 2.30pm (wedi'i ariannu gan y Grid Cenedlaethol hyd at fis Mawrth 2023).

Bydd pawb sy'n mynychu hefyd yn gymwys i gael un o'n pecynnau 'Cwtsh Cynnes' i fynd adref gyda chi ar gyfer bob aelod o'r teulu. Bydd y pecynnau'n cynnwys eitemau megis blanced gnu, hosanau cynnes, hetiau ac ati, i'ch helpu i gadw'n gynnes a lleihau eich biliau gwres gartref.

Bydd diod gynnes, tost a bisgedi ar gael hefyd.

Defnyddiwch ein system archebu ar-lein i archebu lle.

https://bookwhen.com/splicefamily

Os byddwch yn archebu ac yna'n newid eich meddwl, rhowch wybod inni cyn gynted â phosib, os gwelwch yn dda, fel y gallwn gynnig eich lle i deulu arall.

https://www.spliceproject.co.uk/
Mynnwch le yma - https://bookwhen.com/splicefamily

FB: @splicechild

01656 503141

Mae digwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yn y ganolfan yn cynnwys:

 • Slimming World
 • Bingo
 • Ioga
 • Karate
 • Clwb Cinio
 • Bore Coffi
 • Undeb Credyd

Dydd Llun

 • Clwb Brecwast Croeso Cynnes 9.30am - 12pm (Lluniaeth am ddim ar gael).
 • Bingo i Aelodau 1.45pm - 3.30pm (£5 y flwyddyn)

Dydd Mawrth:

 • Bore Coffi 10am - 11.30am

 • Man Cynnes / Cinio gyda Ffrindiau 10am - 2pm (Cawl a lluniaeth am ddim).
 • Clwb Cymdeithasol Crefftau 1.30pm - 3.30pm (y dydd Mawrth cyntaf a'r trydydd dydd Mawrth o Bob mis)

 • Sefydliad y Merched - Ail ddydd Mawrth bob mis am 2.30pm
 • Dosbarth Karate 7pm - 8.30pm

Dydd Mercher:

 • Plantos a Theganau, 9.30am - 11am
 • Grŵp Chwarae Mam a'i phlentyn 9.30am - 11am

 • Undeb Credyd Achubwyr Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr 9.30am - 12pm

Dydd Iau

 • Slimming World 9.30am & 5.30pm

Dydd Gwener

 • Grŵp Plant Bach Mini-Ballers 9.30am - 10.30am
 • Clwb Ciniawa Talbot 12pm - 1pm
 • Bingo i Aelodau 1.45pm - 3.30pm

http://www.talbotcc.co.uk/

Facebook: www.facebook.com/TalbotCCKenfigHill/ 

01656 74975401656 74975401656 749754

Dydd Gwener:

 • Gŵyl Fwyd, 1pm - 3pm

https://bethel-cc.uk/

FB: @bethelcc.wales

01656 857505

Dydd Mawrth:

 • Goldies Sing and Smile Cymru (Ail ddydd Mawrth y Mis), 11am - 12pm £3


Dydd Mercher:

 • Dawns at Iechyd, 1.30pm - 3.30pm

Dydd Gwener:

 • Cadw'n Heini i'r Rheini dros 50 oed

https://www.margam.org.uk/cy/st-theodores-church

FB: @TheParishofKenfigHill

01656 670148

Digwyddiad/Gweithgareddau ar y Gweill

 

Dydd Mawrth

 • Hyfforddiant Rygbi

Dydd Mercher

 • Man Cynnes, 10am - 2pm - Diodydd poeth a bisgedi am ddim
 • Hyfforddiant Rygbi

Dydd Iau

 • Hyfforddiant Rygbi

Dydd Sadwrn

 • Bydd brecwast wythnosol AM DDIM i deuluoedd yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 4 Chwefror yn Neuadd Eglwys Sant Iago, 9.30-11.30am.

 Bydd grawnfwyd, tost a rholiau bacwn, wedi’u paratoi gan wirfoddolwyr ar ran yr eglwys, ar gael yn rhad ac am ddim i blant.

 Croeso i bob teulu.

Porthcawl 

Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal yn yr YMCA bob dydd, gan gynnwys:

 • Seryddiaeth
 • Sbaeneg Llafar
 • Crefftau
 • Gweithdy Peintio
 • Cwis
 • Tenis Bwrdd
 • Ffeiriau Crefft ac Anrhegion Misol

Dydd Llun

 • Bore Coffi, 10am - 12.30pm
 • Hanes U3A (Bob pythefnos), 10am - 12pm
 • Sbaeneg U3A (Bob pythefnos), 10am - 12pm
 • Chwist (Bob pythefnos), 2pm - 4pm
 • Cwis U3A (Bob mis), Cwis U3A 2pm - 4pm
 • Clwb Ieuenctid i Blant (3-6 oed), 5.30 - 7pm

Dydd Mawrth

 • Gŵyl Fwyd, 10am – 12pm
 • Dosbarth Crochenwaith Potter 'Y', 10.15am - 12.15pm
 • Gwneud Cardiau, 10.30am - 12.30pm
 • Kaffee Klatsch U3A (Almaeneg), 11am - 1pm
 • Ymwybyddiaeth Ofalgar U3A (Bob pythefnos), 1pm - 3.30pm
 • Taekwondo (Teigrod Bach (4+ oed), 4pm - 4.30pm
 • Taekwondo (Plant (6+ oed), 4.30pm - 5.30pm

Dydd Mercher

 • Monkey Music (Babanod a phlant bach). 9am - 1pm
 • Chwarae gyda Derek, 10am - 1pm
 • Clwb Gemau, 6pm - 8.30pm

Dydd Iau

 • Gŵyl Fwyd, 10am - 12pm
 • Paentio U3A, 10am - 12pm
 • Grŵp Llesiant Mental Health Matters, 12.30pm - 2.30pm
 • Crefft U3A (bob pythefnos), 2pm - 4pm
 • Seryddiaeth U3A (Bob pythefnos), 2pm - 4pm
 • Taekwondo (Teigrod Bach (4+ oed), 4pm - 4.30pm
 • Taekwondo (Plant (6+ oed), 4.30pm - 5.30pm

Dydd Gwener

 • PaCE, 9.30am - 4.30pm
 • Ysgrifennu U3A (Misol), 10am - 12pm
 • Tenis Bwrdd U3A (Bob yn ail wythnos), 10am - 12pm
 • Athroniaeth U3A (Bob yn ail wythnos), 10am - 12pm
 • Gwau a Jangl, 2pm - 4pm
 • Iwcalili U3A (Bob pythefnos), 2pm - 4pm

 

FB: @YMCAPORTHCAWL

01656 772166

Gwefan: www.porthcawlymca.co.uk/whats-on

Dydd Llun:

 • CAMEO (Merched) 7pm (Dydd Llun 1af a 3ydd o'r mis)

Dydd Mawrth:

 • Badgers - Ambiwlans Sant Ioan (5-10 oed), 6pm - 7.15pm

Dydd Iau:

 • Noson Hyfforddiant Ambiwlans Sant Ioan

Dydd Sadwrn:

 • Snacs Dydd Sadwrn, 10am - 12pm
 • Apwyntiadau dyddiol ar gyfer chwilio am swyddi a chymorth cyflogadwyedd.
 • Caffi Wcrain (Dydd Mawrth olaf y mis) 

Mae’r Grand Pavilion yn cymryd rhan yn Rhaglen Croeso Cynnes Awen, gweler isod y gweithgareddau a gynhelir bob wythnos fel rhan o’r rhaglen hon.

 

Cwtch Creadigol- Bob Dydd Llun 10am – 12pm

Cyfarfod cyfeillgar i grefftwyr lleol gyda diodydd poeth a bisgedi am ddim! Dewch â’ch crefftau eich hun i knit & natter, creu a sgwrsio am fore hamddenol o greadigrwydd wrth fwynhau ein golygfeydd hyfryd o’r môr.

 

Gweithle bob Dydd Mercher: Dydd Mercher 9.30am – 4.30pm

Gweithiwch o'n cartref ni’n hytrach na'ch un chi gyda wifi am ddim a golygfa hyfryd o'r môr. Te a choffi am ddim ar gael – a bydd ein caffi gwych ar agor ar gyfer llawer o fyrbrydau blasus i’ch cadw i fynd!

Nodwch: Heblaw yr 21ain a’r 28ain o Ragfyr

 

Cerddoriaeth am Ddim: Bob Dydd Gwener 2pm – 4pm

Ymunwch â ni am brynhawn o gerddoriaeth fyw am ddim gan rai o gerddorion gorau’r DU, gyda the a choffi am ddim ac wrth gwrs yr olygfa orau yn y dref.

Digwyddiadau ar y Gweill

Sesiwn Hanes i’r Teulu 14 Chwefror 2023, 10am - 12pm

Sgwrs Hanes 1 Mawrth 2023, 2pm

Dydd Mercher

 • Grŵp Darllen (The Bookies) 1pm (3ydd dydd Mercher y mis)
 • Grŵp Darllen, 2.30pm (3ydd dydd Mercher y mis)
 • Caffi Tech AbilityNet i rai dros 55 oed 2pm - 4pm (Bydd angen canu'r gloch, gan fod y llyfrgell ar gau i'r cyhoedd ar brynhawn Mercher).

Dydd Iau

 • Rhythm a Rhigwm, 10am - 10.30am a 12pm - 12.30pm
 • Dyddiau Iau Digidol, 2pm - 3.30pm

Dydd Gwener

 • Dydd Gwener Lego 3pm - 5pm

Dydd Sadwrn

Prynhawn Crefft i Blant 2pm - 3pm

https://www.awen-libraries.com/porthcawl-library/

FB: @PorthcawlLibrary

01656 754845

Dydd Mawrth

(Yn dechrau o 10 Ionawr)

 • Dosbarth Pilates i Ddechreuwyr Llwyr - 10am (Ffi yn berthnasol)

Dydd Gwener

 • Arwerthiant Byrddau Wythnosol, 8am - 12pm (diodydd a bwffe am ddim)

https://www.porthcawltowncouncil.co.uk/griffin-park-community-centre-whats-on/

Dydd Gwener

Foodshare Porthcawl 10.30am - 11.30am (lluniaeth am ddim)

https://www.gccporthcawl.org/

FB: @GracePorthcawl

01656 773113

Digwyddiad/Gweithgareddau ar y Gweill

 

Dydd Mercher

 • Sefydliad y Merched - Dydd Mercher cyntaf bob mis am 7pm

Dydd Iau

 • Hwb Cynnes a Grŵp Crefft, 2pm - 4pm Diodydd poeth/Byrbryd £1
 • Grŵp Crefft (Ail a phedwerydd dydd Iau y mis), 2pm - 4pm

https://www.gilgal.co.uk/

01656 785046

Carolau Nadolig Undeb y Mamau 06/12/22 am 2pm

Dydd Iau

 • Sefydliad y Merched - Pedwerydd dydd Iau bob mis am 2pm

http://parishofporthcawl.org/all-saints/

Dydd Mawrth

 • Pantri bwyd 10.30am - 12.45pm
 • Cymorth Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr 10.30am - 12.45pm

Chwilio A i Y