Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth gyda Chostau Byw

Mae yna amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth ar gael os ydych yn cael trafferth talu eich biliau oherwydd y cynnydd mewn costau byw.

Cymorth Bwyd

Lleoedd ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n cynnig pecynnau neu barseli bwyd.

Canolfannau Cynnes

Lleoedd ledled y fwrdeistref sirol lle mae croeso cynnes i drigolion bob amser.

Cymorth Ariannol

Gwybodaeth am gymorth ariannol a gostyngiadau y gallech chi fod yn gymwys ar eu cyfer.

Chwilio A i Y