Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Data agored

Yn dilyn penderfyniad y Tribiwnlys Hawliau Gwybodaeth Haen Gyntaf EA/2018/0033, nid yw'r Awdurdod bellach yn cyhoeddi data ardrethi busnes ar ei dudalen we data agored. Ni fydd bellach yn datgelu gwybodaeth am gyfrifon ardrethi busnes mewn ymateb i geisiadau rhyddid gwybodaeth.

Gall unrhyw un weld ac ailddefnyddio’r data sy’n cael eu cyhoeddi yma, yn amodol ar Drwydded Llywodraeth Agored.

Telerau defnydd

Ar yr amod eich bod yn dilyn telerau’r Drwydded Llywodraeth Agored, gallwch ddefnyddio’r data o’r dudalen data agored.

Weithiau rhaid i ni ddileu’r data. Gwneir hyn fel rheol am eu bod yn cynnwys gwybodaeth sy’n galluogi adnabod rhywun neu am eu bod yn sensitif yn fasnachol. Rydym yn gwneud hyn i gydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Rydym yn sicrhau bod y data’n fanwl gywir. Fodd bynnag, dylech eu gwirio eich hun cyn dibynnu arnynt.

CCTV
Enw'r ffeil Diweddarwyd ddiwethaf
Lleoliadau Camerâu Cylch Cyfyng, 2024 22/05/2024

 

Hysbysiadau Tâl Cosb Parcio (PCNs)
Enw'r ffeil Diweddarwyd ddiwethaf
Hysbysiadau Tâl Cosb Parcio, 2019 28/01/2020

 

Gwariant asiantaethau ysgolion 
Enw'r ffeil Diweddarwyd ddiwethaf
Gwariant Asiantaethau Ysgolion 2018 i 19 27/01/2020

 

Lleoliadau biniau graeanu 
Enw'r ffeil Diweddarwyd ddiwethaf
Lleoliadau Biniau Graeanu 2019 23/01/2020

 

Cerbydau trwyddedig 
Enw'r ffeil Diweddarwyd ddiwethaf
Cerbydau Trwyddedig 2019 23/01/2020

 

 Gyrwyr trwyddedig
Enw'r ffeil Diweddarwyd ddiwethaf
Gyrwyr Trwyddedig 2019 23/01/2020

 

 Addysg gartref ddewisol
Enw'r ffeil Diweddarwyd ddiwethaf
Addysg Gartref Ddewisol 2019 23/01/2020

 

 Cwynion
Enw'r ffeil Diweddarwyd ddiwethaf
Cwynion Iau - Medi 2020 (xlsx.74KB) 26/11/2020

Cwynion Hydref i Ragfyr 2020 (xlsx.83KB)

30/12/2021

Cwynion Ionawr i Mawrth 2021 (xlsx.83KB)

30/12/2021

Cwynion Ebrill i Mehefin 2021 (xlsx.83KB)

30/12/2021

Cwynion Gorffennaf i Medi 2021 (xlsx.142KB)

30/12/2021

Cwynion Hydref i Ragfyr 2021

26/01/2022

 

Claddedigaethau ac Amlosgiadau fesul blwyddyn galendr ers 2010

Enw'r ffeil Diweddarwyd ddiwethaf

Claddedigaethau ac Amlosgiadau fesul blwyddyn galendr ers 2010

30/12/2021

 

Cwynion am wasanaethau cymdeithasol

Enw'r ffeil Diweddarwyd ddiwethaf

Cwynion am wasanaethau cymdeithasol Hydref i Ragfyr 2021

26/01/2022

 

Cynllun Arbed Caerau - Canfyddiadau Archwiliad Mewnol

Enw'r ffeil Diweddarwyd ddiwethaf

Cynllun Arbed Caerau - Canfyddiadau Archwiliad Mewnol

26/01/2022

Chwilio A i Y