Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Meincnodi

Gellir cael rhagor o wybodaeth am rai elfennau o berfformiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y gwefannau canlynol:

Data ystadegol eraill

Mae StatsCymru yn wasanaeth am ddim sy’n galluogi i chi weld, trin, creu a lawrlwytho tablau o ddata Cymru. Mae’r system yn cynnwys bron i 1,000 o gyfresi data, gan gynnwys gwybodaeth allweddol am y canlynol yng Nghymru:

  • poblogaeth
  • economi
  • gwariant a pherfformiad y llywodraeth
  • amgylchedd
  • addysg
  • trafnidiaeth
  • iechyd

Cyfrifiad 2021

Mae’r SYG yn cyhoeddi gwybodaeth am ein poblogaeth leol o gyfrifiad 2021. Ewch i wefan y SYG i weld animeiddiad ar y newid yn y boblogaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ynghyd â dolenni pellach at y setiau data llawn, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol a’r amserlen ar gyfer cyhoeddi.

Chwilio A i Y