Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adroddiadau Archwilio Cymru

Yn ogystal â monitro ein perfformiad ein hunain, rydym hefyd yn cael ein hadolygu bob blwyddyn gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae’n cynhyrchu adroddiad gwelliant blynyddol, sy’n adrodd ar ba mor dda rydym yn darparu ein gwasanaethau a sut rydym wedi gwella ers y flwyddyn flaenorol.

Chwilio A i Y