Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hunanasesiad Corfforaethol

Mae gofyn i ni gyhoeddi adroddiad hunanasesu’n flynyddol. Mae’r adroddiad yn rhoi sicrwydd i Lywodraeth Cymru ein bod yn perfformio’n dda, yn gwneud penderfyniadau mewn modd call ac agored, ac yn defnyddio ein harian a’n hadnoddau eraill yn gywir. Yn bwysicach oll, mae’r adroddiad yn rhoi gwybod i drigolion lleol, busnesau a rhanddeiliaid am ein perfformiad.

Prif feysydd yr adroddiad yw:

  • Bwriad yr adroddiad hwn
  • Y byd newidiol ar gyfer llywodraeth leol
  • Sut mae’r cyngor yn perfformio?
  • Blaenoriaeth 1: Cefnogi economi lwyddiannus, gynaliadwy
  • Blaenoriaeth 2: Helpu pobl a chymunedau i fod yn fwy iach a gwydn
  • Blaenoriaeth 3: Defnyddio adnoddau’n well
  • Sut mae’r cyngor yn defnyddio ei adnoddau?
  • Pa mor dda yw’r cyngor wrth lywodraethu?
  • Ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol
  • Adolygu ein proses hunanasesu

Chwilio A i Y