Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Data Cenedlaethol

Gellir cael rhagor o wybodaeth am rai elfennau o berfformiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y gwefannau canlynol:

Cyfarwyddyd Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (MAC)

Data ystadegol eraill

Mae StatsCymru yn wasanaeth am ddim sy’n galluogi i chi weld, trin, creu a lawrlwytho tablau o ddata Cymru. Mae’r system yn cynnwys bron i 1,000 o gyfresi data, gan gynnwys gwybodaeth allweddol am y canlynol yng Nghymru:

  • poblogaeth
  • economi
  • gwariant a pherfformiad y llywodraeth
  • amgylchedd
  • addysg
  • trafnidiaeth
  • iechyd

Chwilio A i Y