Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Seddau gwag

Gall swydd cynghorydd ddod yn wag oherwydd:

  • ymddeoliad
  • marwolaeth
  • datgymhwyso
  • penderfyniad llys etholiad
  • methu ymgymryd â’r swydd

 

Swyddi gwag presennol

Ceir rhestr isod o unrhyw ‘hysbysiad presennol o swyddi gwag’. Bydd yn cynnwys manylion am sut i wneud cais am isetholiad naill ai ar gyfer swydd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr neu swydd gyda chyngor cymuned.

Hysbysiad am Swydd Wag: Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr – Ward Yr Hen Gastell

Hysbysiad am Swydd Wag: Cyngor Tref Pen-y-bont Ar Ogwr – Ward Morfa

 

Gweler canllaw’r comisiynydd etholiadol am fwy o wybodaeth ynghylch gwneud cais am isetholiadau.

Chwilio A i Y