Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pwyllgorau trosolwg a chraffu

4. Sut gallwch gymryd rhan mewn materion Craffu

Mae Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu eisiau cynnwys y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill wrth graffu. Mae'n golygu y gall trigolion gael mwy o lais mewn materion cyngor.

Gallwch gymryd rhan mewn materion craffu trwy ddarparu tystiolaeth i bwyllgor, gan awgrymu eitem i'w archwilio trwy gwblhau ffurflen gais, neu drwy siarad mewn pwyllgor fel cynrychiolydd.

Mae'r siart llif hwn yn dangos i chi sut y gallwch gymryd rhan.

Cyswllt

Trosolwg a Chraffu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y