Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pwyllgorau trosolwg a chraffu

Mae llawer o’r dolenni isod yn arwain defnyddwyr at wahanol system, sy’n edrych yn wahanol i’n gwefan newydd. Caiff hon ei diweddaru cyn i ni lansio'r wefan yn gyhoeddus.

Mae trosolwg a chraffu yn cynnwys strwythur pwyllgor canolog gyda Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol a thri Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc.

Mae'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yn ystyried hyd at ddwy brif eitem ym mhob cyfarfod megis y Cynllun Corfforaethol, Cynlluniau Busnes, Cyllideb Chwarterol ac Adroddiadau Perfformiad, gweithio mewn partneriaeth a rheoli contractau.

Mae'r pwyllgor hefyd yn gyfrifol am osod a blaenoriaethu'r flaenraglen waith gyffredinol ar gyfer y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Pwnc.

Mae gan y dolenni isod fwy o wybodaeth am bob un o'r pwyllgorau hyn, gan gynnwys agendâu, papurau a chofnodion pwyllgorau.

Chwilio A i Y