Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pwyllgorau trosolwg a chraffu

Ar ddechrau'r flwyddyn ariannol, gofynnir i bob pwyllgor pa faterion y mae angen eu harchwilio yn ystod y flwyddyn. Wrth ddarganfod pa bynciau i'w harchwilio, maent yn edrych ar faterion megis effaith, risg, perfformiad, cyllideb a'r hyn y mae'r cyhoedd yn ei feddwl.

Rhoddir yr eitemau hyn i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol sy'n blaenoriaethu'r eitemau hyn, ac wedyn yn eu dirprwyo’n ôl i'r Pwyllgorau Craffu Pwnc.

Mae'r Blaenraglen Waith yn hyblyg ac edrychir arni ym mhob cyfarfod Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol er mwyn ail-flaenoriaethu os oes angen. Caiff ei adolygu a'i ddiweddaru'n rheolaidd.

Chwilio A i Y