Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer

Mae enwebiadau ar agor nawr ar gyfer Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer 2024!

Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer yw’r gwobrau cymunedol blynyddol mwyaf mawreddog sy’n dathlu dinasyddion eithriadol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r Gwobrau yn agored i bob dinesydd sy’n byw neu’n gweithio yn y fwrdeistref sirol.

Rhaid i enwebeion fyw, gweithio, neu fod wedi'u lleoli yn lleol, ac wedi dangos y math o werthoedd sy'n gwneud Pen-y-bont ar Ogwr yn wych. Efallai eu bod wedi gwneud y canlynol:

  • codi swm rhagorol o arian i elusen
  • cyflawni gweithred o ddewrder mawr
  • mynd yr ail filltir er mwyn eraill yn rheolaidd
  • rhoi’r ardal leol ar y map
  • cyflawni rhywbeth arbennig iawn yn ystod y 18 mis diwethaf

Rhaid i enwebiadau gyd-fynd â’r meini prawf a nodir yn unrhyw un o’r tri chategori:

Unigolyn eithriadol sydd wedi gwneud cyfraniad mawr i’w gymuned, naill ai drwy wirfoddoli, codi arian at elusen, cyflawni gweithred o ddewrder, cyflawniad rhagorol, neu drwy helpu i roi ei gymuned ar y map mewn ffordd gadarnhaol.

Grŵp (dau berson neu fwy) sydd wedi gwneud cyfraniad mawr i’w cymuned, naill ai drwy wirfoddoli ar y cyd, codi arian i elusen, cyflawni gweithred o ddewrder, cyflawniad rhagorol, neu drwy helpu i roi eu cymuned ar y map mewn ffordd gadarnhaol .

Busnes lleol sydd wedi cael effaith naill ai drwy weithio gyda chymuned i wella’r hyn sydd o’i hamgylch neu drwy noddi cyfleuster , tîm neu sefydliad cymunedol. Fel arall, efallai bod y busnes wedi gwneud peth gwaith codi arian rhagorol i elusen.

Meini Prawf

  1. Dim ond am un dyfarniad y flwyddyn mae enwebeion yn gymwys.
  2. Dim ond ar gyfer cyflawniadau newydd y gellir enwebu cyn enillwyr.
  3. Mae'r gwobrau hyn yn agored i bob dinesydd. Fodd bynnag, rhaid i bobl a enwebir am waith cyflogedig fod wedi gwneud gwaith eithriadol y tu hwnt i ddisgwyliadau eu swydd.

Sylwch bod pob dyfarniad o werth cyfartal.

Enwebu

Er mwyn cyflwyno enwebiad, cwblhewch ffurflen enwebu ar-lein.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 12 Ionawr 2024.

Fel arall, gallwch lawrlwytho ffurflen a’i hanfon yn ôl at:

Parlwr y Maer, Enwebiad Gwobr Ddinasyddiaeth y Maer, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Fel arall, anfonwch e-bost at: mayor@bridgend.gov.uk gan nodi ‘Enwebiad Gwobr Ddinasyddiaeth y Maer 2024’ fel testun yr e-bost.

Chwilio A i Y