Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer

Pwy ydw i’n cael ei enwebu

Mae posib enwebu unigolion, grwpiau neu fusnesau. Mae’n rhaid iddyn nhw fyw, gweithio neu fod wedi’u lleoli yn lleol, a bod wedi dangos y math o werthoedd sy’n gwneud Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych. Efallai eu bod wedi gwneud y canlynol:

  • codi swm eithriadol o arian ar gyfer elusen
  • cyflawni gweithred ddewr tu hwnt
  • mynd yr ail filltir yn gyson er budd eraill
  • rhoi’r ardal leol ar y map
  • cyflawni rhywbeth arbennig iawn yn 2019

Meini prawf y gwobrau

  1. Dim ond am un wobr bob blwyddyn mae’r rhai sy’n cael eu henwebu’n gymwys.
  2. Dim ond am gyflawniadau newydd y gellir enwebu enillwyr y gorffennol.
  3. Mae’r gwobrau hyn yn agored i bob dinesydd. Fodd bynnag, rhaid i bobl a enwebir am waith gyda thâl fod wedi gwneud rhywbeth eithriadol y tu hwnt i ddisgwyliadau eu swydd.

Sylwer bod y gwobrau i gyd o werth cyfartal.

Dydd Gwener 24 Ionawr 2020 yw’r dyddiad cau ar gyfer enwebu.

Digwyddiad y gwobrau

Bydd y Maer yn anrhydeddu’r enillwyr mewn digwyddiad a gynhelir yn y Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Mawrth 2020.

Chwilio A i Y