Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddf newydd o’r enw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 2016.

Creodd nodau ar gyfer pob awdurdod, i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardal:

  • Cymru lewyrchus
  • Cymru gydnerth
  • Cymru iachach
  • Cymru sy’n fwy cyfartal
  • Cymru o gymunedau cydlynus
  • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
  • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Hefyd dywed y Ddeddf ei bod yn ofynnol yn gyfreithiol i bob awdurdod lleol greu BGC, ac aethom ati i greu ein Bwrdd ni ar 1 Ebrill 2016.

Chwilio A i Y