Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Asesiadau o Les

Fel rhan o’r Ddeddf, casglodd BGC Pen-y-bont ar Ogwr ddata a gwybodaeth. Aethom ati i ofyn i bobl leol am gryfderau a gwendidau’r ardal, nawr ac yn y dyfodol. Defnyddiwyd yr wybodaeth i ddatblygu ‘Asesiad o Les Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr Ebrill 2022’.

Mae’r asesiad lles yn ein helpu ni i ddeall anghenion ein dinasyddion a’n cymunedau ac rydym yn ei ddiweddaru’n rheolaidd. Byddwn yn defnyddio’r asesiad lles ochr yn ochr â gwybodaeth allweddol arall i ddatblygu’r Cynllun Lles ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Find out how the PSB uses data, information and the views of local people to identify the strengths and challenges facing the area both now and in the future.

 

2022

Asesiad lles cyfredol

Adroddiad Ymgynghoriad 2022

 

Taflenni crynhoi

Cartrefi a digartrefedd

Cymunedol

Gwybodaeth Iechyd Meddwl

Gwybodaeth Tafleni

Iechyd Corfforol a Lles

Lles Amgylcheddol

Lles Diwyllianol

Lles Economaidd

 

 

2021

Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion 2021

 

2017

Asesiad Llesiant Blaenorol 2017 a dogfennau atodol

Chwilio A i Y