Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Amddiffyn yr arfordir

Caiff y gwaith i adeiladu a chynnal amddiffynfeydd rhag llifogydd arfordirol ei oruchwylio gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae gan y Cyngor bwerau i amddiffyn tir rhag erydu arfordirol ond nid oes dyletswydd statudol i wneud hynny.

Gall perchnogion tir preifat wneud eu gwaith eu hunain i amddiffyn eu tir rhag llifogydd ac erydu, ar yr amod bod ganddynt y caniatâd cywir.

Chwilio A i Y