Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun Gwresogi Caerau

Gan ddefnyddio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, i ddechrau hyrwyddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (y Cyngor) gynllun i ddatblygu cynllun cynhesu dŵr o fwynglawdd ar gyfer pentref Caerau yng nghwm Llynfi.

Nod y prosiect oedd defnyddio gwres o’r hen weithfeydd mwyngloddio i ddarparu gwres i gartrefi ac adeiladau eraill yng Nghaerau er mwyn creu cyfleoedd economaidd, lleihau biliau ynni a chyfrannu at dargedau lleihau allyriadau CO2.

Datgelwyd wrth ddylunio a datblygu’r prosiect bod ansicrwydd a heriau technegol a masnachol am ei gwneud hi’n annhebygol y bydd arbedion y gobeithiwyd amdanynt o ran costau i brynwyr yn cael eu cyflawni.

Pecyn Cymorth

Er mwyn rhannu’r gwersi a ddysgwyd o’r cynllun hwn, comisiynodd y Cyngor brosiect i greu’r pecyn cymorth hwn, ei fwriad yw cyfleu’r gwersi a ddysgwyd o’r prosiect hwn i gynorthwyo gyda phrosiectau’r dyfodol i hyrwyddo a datblygu prosiectau cynhesu i ddefnyddio’r ffynhonnell wres sy’n bresennol yn yr hen weithfeydd mwyngloddio.

Dechreua’r Pecyn Cymorth gyda chyfeiriadau penodol at systemau, prosesau ac astudiaethau achos Ynni Mwynglawdd – gan nodi’r diweddaraf yn gyntaf. Yna, ceir cyfeiriadau at themâu penodol sy’n berthnasol i brosiectau Ynni Mwynglawdd nad ydynt yn dilyn trefn dyddiad.

Chwilio A i Y