Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Danfon bagiau glas a gwyrdd

Rydym yn danfon bagiau sbwriel glas a bagiau ailgylchu gwyrdd ar gyfer gwastraff bwyd i aelwydydd yn y fwrdeistref sirol yn flynyddol.

Dengys y tabl isod pryd byddwn yn gorffen danfon y bagiau ym mhob ardal. Bydd pob ardal yn cymryd oddeutu 18 diwrnod i gwblhau.

Nodwch: Gall y dyddiadau hyn newid e.e. tywydd garw.

Dengys y tabl isod pryd byddwn yn gorffen danfon y bagiau ym mhob ardal.

Ardal Dyddiad cwblhau disgwyliedig:

Abercynffig

22 Mawrth 2024

Bettws

23 Rhagfyr 2023

Blackmill

23 Rhagfyr 2023

Brackla

09 Ebrill 2024

Bridgend

09 Ebrill 2024

Broadlands

28 Ionawr 2024

Bryncethin

22 Mawrth 2024

Brynmenyn

22 Mawrth 2024

Bryntirion

27 Ebrill 2024

Caerau

04 Mawrth 2024

Cefn Cribbwr

22 Mawrth 2024

Cefn Glas

27 Ebrill 2024

Coity

10 Ionawr 2024

Court Colman

27 Ebrill 2024

Coychurch

09 Ebrill 2024

Coytrahen

05 Rhagfyr 2023

Garth

04 Mawrth 2024

Gilfach Goch

23 Rhagfyr 2023

Heol-y-Cyw

23 Rhagfyr 2023

Kenfig Hill

22 Ebrill 2024

Laleston

28 Ionawr 2024

Litchard

10 Ionawr 2024

Llangeinor

23 Rhagfyr 2023

Maesteg

04 Mawrth 2024

Merthyr Mawr

28 Ionawr 2024

Nantyfyllon

04 Mawrth 2024

Nantymoel

05 Rhagfyr 2024

Newton

15 Chwefror 2024

North Cornelly

15 Chwefror 2024

Ogmore Vale

23 Rhagfyr 2023

Pant Hirwaun

10 Ionawr 2024

Pencoed

22 Mawrth 2024

Pen-y-Fai

27 Ebrill 2024

Pontycymmer

05 Rhagfyr 2023

Porthcawl

17 Tachwedd 2023
Pîl 15 Chwefror 2024

South Cornelly

15 Chwefror 2024

Sarn

22 Mawrth 2024

Tondu

22 Mawrth 2024

Wig Fach

15 Chwefror 2024

Wildmill

27 Ebrill 2024

Ynysawdre

22 Mawrth 2024
Ffôn: 01656 643643, pwyswch opsiwn un.

Archebu bagiau ailgylchu gwastraff bwyd

Gallwch ofyn am fagiau gwastraff bwyd.

Chwilio A i Y