Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfle i geisio cymorth a chyngor mewn digwyddiadau am ddim yn ymwneud â chostau byw

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda sefydliadau lleol, gan gynnwys BAVO, Awen, Cymoedd i’r Arfordir a'r Ganolfan Byd Gwaith i gefnogi trigolion i fynd i'r afael ag amrywiaeth o broblemau sy'n ymwneud â'r argyfwng costau byw.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, cynhelir cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus ledled y fwrdeistref sirol i roi cyfle i bobl siarad yn bersonol â staff cymorth o sefydliadau gwahanol. Cynigir cyngor ac arweiniad ynghylch heriau dydd i ddydd, gan gynnwys talu biliau ynni, hawlio budd-daliadau, delio â phroblemau tai, cael gwared ar ddyled a phrynu bwyd.

Bydd rhai digwyddiadau ar ffurf sesiynau galw heibio ac felly nid oes angen trefnu apwyntiad. Bydd digwyddiadau eraill yn cael eu trefnu gan y Ganolfan Byd Gwaith, a bydd angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw drwy Hyfforddwr Gwaith o'r ganolfan - gofynnir eich bod yn gleient presennol er mwyn gwneud hyn.

Dyddiad

Digwyddiad

Manylion

Lleoliad

7 Tachwedd

 

 

 

Digwyddiad costau byw Canolfan Byd Gwaith Maesteg

 

Trefnwch apwyntiad drwy Hyfforddwr Gwaith o Ganolfan Byd Gwaith Maesteg

 

 

Canolfan Byd Gwaith Maesteg, Commercial Street, Maesteg CF34 9DF

 

 

7 Tachwedd

Digwyddiad Ynni Doeth BAVO

1pm - 4pm

Dyffryn Chapel, Bedw Street, Caerau, Maesteg CF34 0TF

14 Tachwedd

Digwyddiad Ynni Doeth BAVO

1pm - 4pm

Eglwys y Bedyddwyr Hope, Allt yr Orsaf, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1EA

22 Tachwedd

Canolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr
digwyddiad costau byw

Trefnwch apwyntiad drwy Hyfforddwr Gwaith o Ganolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr

 

Canolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr, Stryd y Farchnad, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1LL

23 Tachwedd

 

Digwyddiad costau byw Canolfan Byd Gwaith Porthcawl 

Trefnwch apwyntiad drwy Hyfforddwr Gwaith o Ganolfan Byd Gwaith Porthcawl

Canolfan Byd Gwaith Porthcawl, 2-4 Dock Street, Porthcawl, CF36 2BL

30 Tachwedd

 

 

Cymunedau am Waith - digwyddiad costau byw Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr

 

Dyffryn Chapel, Bedw Street, Caerau, Maesteg, CF34 0TF

 

 

Mae'n galonogol iawn gweld sefydliadau cymorth lleol yn cydweithio yn ystod y cyfnod heriol hwn i sicrhau bod cymorth a chyngor ar gael i bobl sy'n wynebu problemau yn ystod y sefyllfa bresennol.

Mae'r sefydliadau hyn yn cynnig cyfoeth cyfunol o wybodaeth ac arbenigedd, ac yn atgyfeirio pobl at y cyngor cywir ar gyfer y problemau penodol maen nhw'n eu hwynebu.

Gall cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir wneud gwahaniaeth go iawn i'r bobl yn y sefyllfaoedd hyn. Byddwn yn annog unrhyw un sy'n poeni am gostau byw i fynd i ddigwyddiad i gael cyngor arbenigol.

Cynghorydd Rhys Goode, Aelod Cabinet dros Genedlaethau'r Dyfodol a Llesiant

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Maxine Barrett, e-bost: maxine.barrett@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 815317.

Chwilio A i Y