Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Fframwaith Rheoli Perfformiad

Mae’r fframwaith hwn, a luniwyd i bawb sydd ynghlwm wrth gyflawni’r canlyniadau yr ydym ni’n dymuno eu cyflawni, yn nodi ein dull systematig o reoli perfformiad, gan gysylltu darpariaeth gwasanaethau â’n gweledigaeth a’n blaenoriaethau.

Mae’n nodi cyfrifoldeb ac atebolrwydd am bob cam o broses rheoli perfformiad y Cyngor, gan gynnwys cynllunio busnes, darparu gwasanaethau, adolygu perfformiad a gwneud unrhyw newidiadau a allai fod yn angenrheidiol.

Chwilio A i Y