Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestru ar gyfer gwasanaethau Fy Nghyfrif

Gwasanaeth wedi’i bersonol i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw Fy Nghyfrif. Mae cofrestru'n gyflym ac yn hawdd a’r cyfan sydd ei angen arnoch i ddechrau yw cyfeiriad e-bost. Mae defnyddio Fy Nghyfrif i gyflwyno eich ffurflenni yn golygu eu bod yn ein cyrraedd yn syth, gan arbed amser ac arian i chi.

Cofrestrwch gyda Fy Nghyfrif nawr a gwneud ceisiadau ar-lein am lefydd mewn ysgolion.

Hefyd gallwch ymgeisio am barcio preswylwyr yn Fy Nghyfrif.

Treth gyngor

Gyda Fy Nghyfrif, gallwch wneud y canlynol:

 • Talu eich treth gyngor
 • Gweld eich bil treth gyngor
 • Trefnu debyd uniongyrchol
 • Rhoi gwybod i ni eich bod yn symud tŷ
 • Gwneud cais am ostyngiadau ac eithriadau
 • Newid dyddiad eich debyd uniongyrchol
 • Newid y cyfrif banc y mae eich debyd uniongyrchol yn dod allan ohono
 • Cofrestru ar gyfer e-filiau'r dreth gyngor fel y gallwch weld ac argraffu eich bil ar unrhyw adeg

Budd-dal tai a gostyngiad y dreth gyngor

Gyda Fy Nghyfrif, gallwch reoli eich budd-dal tai hefyd. Gallwch:

 • Weld eich hawliad am fudd-dal tai
 • Gwneud cais am fudd-dal tai
 • Rhoi gwybodaeth i ni am newid yn eich amgylchiadau
 • Gwneud cais am daliadau tai yn ôl disgresiwn
 • Gwneud cais am brydau ysgol am ddim

Os oes angen i chi gyflwyno dogfennau, gallwch wneud hyn yn rhan o’ch cais ar-lein.

Gallwch ddefnyddio gwasanaethau Fy Nghyfrif yn ddiogel drwy fewngofnodi gydag enw defnyddiwr a chyfrinair.

Chwilio A i Y