Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestru ar gyfer gwasanaethau Fy Nghyfrif

Gwasanaeth wedi’i bersonol i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw Fy Nghyfrif. Mae cofrestru'n gyflym ac yn hawdd a’r cyfan sydd ei angen arnoch i ddechrau yw cyfeiriad e-bost. Mae defnyddio Fy Nghyfrif i gyflwyno eich ffurflenni yn golygu eu bod yn ein cyrraedd yn syth, gan arbed amser ac arian i chi.

Mae Fy Nghyfrif wedi newid

Rydym wedi newid i blatfform digidol newydd, felly nid yw Fy Nghyfrif blaenorol ar gael bellach.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif newydd.

Os ydych chi eisoes wedi sefydlu Fy Nghyfrif newydd o’r 29ain Mawrth, cliciwch ar ‘Mewngofnodi’ ar ben y sgrin, gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost rydych chi wedi cofrestru ag ef.

Treth Gyngor

Cael mynediad i'ch cyfrif treth gyngor ar gyfer y canlynol:

 • gweld yr wybodaeth ddiweddaraf am y cyfrif
 • gwirio eich balans, taliadau a biliau
 • newid i filiau di-bapur
 • diweddaru eich manylion cyswllt

Budd-daliadau

Cael mynediad i'ch gwasanaethau budd-daliadau ar-lein ar gyfer y canlynol:

 • Gwneud cais am fudd-dal tai a gostyngiad yn y dreth gyngor
 • Rhoi gwybod am newid mewn amgylchiadau
 • Gwneud cais am brydau ysgol am ddim / gwisg ysgol nodedig
 • Gwneud cais am daliadau disgresiwn at gostau tai (DHP)

Tai

Cael mynediad i'ch gwasanaethau tai ar-lein ar gyfer y canlynol:

 • Gwneud cais am asesiad tai
 • Gwneud cais i’r gofrestr dai
 • Uwchlwytho dogfennau gofynnol ar gyfer ceisiadau
 • Diwygio/newid ardaloedd o ddewis yn ôl yr angen
 • Mynediad at eich Cynllun Tai Personol
 • Gwirio unrhyw newidiadau i’ch cyfrif

Gallwch ddefnyddio gwasanaethau Fy Nghyfrif yn ddiogel drwy fewngofnodi gydag enw defnyddiwr a chyfrinair.

Chwilio A i Y