Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr


Mae’r corff yma’n rhoi llais i bobl ifanc ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Os byddwch yn dod ar draws mater pwysig sy’n effeithio ar ieuenctid yr ardal, byddwn yn brwydro i wneud iddo ddigwydd.

Codi mater sy’n effeithio ar bobl ifanc

I godi mater neu fynegi barn am eich ardal, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

Cyswllt

Cyfansoddiad Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’n cynnwys maer, aelodau cabinet a degau o gynghorwyr ieuenctid. Mae’n cael ei sefydlu a’i redeg gan bobl ifanc leol ac mae ar wahân yn llwyr i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Megan Lambert yw Maer yr Ieuenctid eleni a Dirprwy Faer yr Ieuenctid yw Todd Murray.

Ymuno â Chyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r cyngor ieuenctid yn cyfarfod bob mis yn Swyddfeydd Dinesig Pen-y-bont ar Ogwr. Gallech ymuno os ydych chi rhwng 11 a 25 oed ac eisiau gwneud gwahaniaeth i bobl ifanc. Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy gysylltu â’r manylion isod:

Cyswllt

Gweithiwr Hawliau a Chyfranogiad Plant

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cyfeiriad: Datblygiad Ieuenctid, Lois Sutton,

Chwilio A i Y