Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr


Mae’r corff yma’n rhoi llais i bobl ifanc ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Os byddwch yn dod ar draws mater pwysig sy’n effeithio ar ieuenctid yr ardal, byddwn yn brwydro i wneud iddo ddigwydd.

Codi mater sy’n effeithio ar bobl ifanc

I godi mater neu fynegi barn am eich ardal, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

Cyswllt

Cyfansoddiad Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'n cynnwys maer, aelodau cabinet a thimau o gynghorwyr ieuenctid. Mae'n cael ei sefydlu a'i redeg gan bobl ifanc leol, ac mae'n endid cwbl ar wahân i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Megan Stone yw Maer Ieuenctid eleni, a’r Dirprwy Faer Ieuenctid yw Tino Kaseke.

 

 

 

 

 

 

Maer Ieuenctid – Megan Stone
Ei 3 prif flaenoriaeth ar gyfer ei thymor yw:

  1. Cynaliadwyedd ar gyfer y dyfodol
  2. Addysg Democratiaeth a Gwleidyddiaeth y DU mewn ysgolion
  3. Mynd i'r afael â Thrais Ieuenctid drwy raglenni atal

Dirprwy Faer Ieuenctid – Tino Kaseke
Ei 3 prif flaenoriaeth ar gyfer ei dymor yw:

  1. Ymwybyddiaeth a chymorth Iechyd Meddwl i Ieuenctid mewn ysgolion
  2. Atal addysgol i fod yn ddiwedd ar hiliaeth ac anghyfiawnder
  3. Cefnogi Hawliau LGBTQ+

Ymuno â Chyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r cyngor ieuenctid yn cyfarfod bob mis yn Swyddfeydd Dinesig Pen-y-bont ar Ogwr. Gallech ymuno os ydych chi rhwng 11 a 25 oed ac eisiau gwneud gwahaniaeth i bobl ifanc. Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy gysylltu â’r manylion isod:

Cyswllt

Gweithiwr Hawliau a Chyfranogiad Plant

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cyfeiriad: Datblygiad Ieuenctid, Lois Sutton,

Chwilio A i Y