Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhandiroedd

Gwneud cais am randir

I wneud cais, cysylltwch â’r person/sefydliad perthnasol ar y rhestr o randiroedd isod.

Y rhestr o randiroedd

Manylion am randiroedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Enw'r rhandir Ardal Cyfeiriad y stryd Rheolir gan Manylion y rheolwr
Heol Newton Nottage Porthcawl Heol Newton Nottage.   Does dim manylion ar gael ar hyn o bryd.
The Wilderness Porthcawl Heol Y Goedwig.   Does dim manylion ar gael ar hyn o bryd.
Twmpath Maesteg a Chaerau Heol Tywith, Nantyffyllon, Maesteg. Cymdeithas Rhandiroedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr

7 Wigan Terrace, Bryncethin, Bridgend. CF32 9YE
Email: BCAAllotments@gmail.com

Bron Fair Maesteg a Chaerau Heol Cwmdu, Maesteg. Cymdeithas Rhandiroedd Sir Bron Fair

Mr Tom Beedle, Email: tom.beedle@gmail.com, Tel: 01656 736954 / mbl 

Cwm Ogwr Cwm Ogwr Park Avenue a Theras Greenfield. Cymdeithas Rhandiroedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr 7 Wigan Terrace, Bryncethin, Bridgend. CF32 9YE
Email: BCAAllotments@gmail.com
Heol y Cyw Ardal Pen-y-bont ar Ogwr Stryd Fawr, Heol y Cyw, Pen-y-bont ar Ogwr.   Does dim manylion ar gael ar hyn o bryd.
Rhandiroedd Heol Jubilee Ardal Pen-y-bont ar Ogwr Heol Jubilee oddi ar Heol y Bontfaen. Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr Tŷ Carnegie, Stryd Wyndham, Pen-y-bont ar Ogwr. CF31 1EF.
Parc Busnes Dunraven Ardal Pen-y-bont ar Ogwr Oddi ar Heol Llangrallo. Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr Tŷ Carnegie, Stryd Wyndham, Pen-y-bont ar Ogwr. CF31 1EF.
Great Western Avenue Ardal Pen-y-bont ar Ogwr Great Western Avenue, Pen-y-bont Ogwr. Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr Tŷ Carnegie, Stryd Wyndham, Pen-y-bont ar Ogwr. CF31 1EF.
Bryncethin Ardal Pen-y-bont ar Ogwr Teras Wigan, Bryncethin, Pen-y-bont ar Ogwr. Cymdeithas Rhandiroedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr

7 Wigan Terrace, Bryncethin, Bridgend. CF32 9YE
Email: BCAAllotments@gmail.com

Chorleywood Ardal Pen-y-bont ar Ogwr Bracla.   Does dim manylion ar gael ar hyn o bryd.
Badgers Mead neu Badgers Brook Ardal Pen-y-bont ar Ogwr Bracla.   Does dim manylion ar gael ar hyn o bryd.
Penprysg neu Sunnyside Ardal Pen-y-bont ar Ogwr Heol Penprysg, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr. Cymdeithas Rhandiroedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr

7 Wigan Terrace, Bryncethin, Bridgend. CF32 9YE
Email: BCAAllotments@gmail.com


Pum mantais bod yn berchen ar randir

Mae rhoi sylw i randir yn:

  • hobi difyr
  • ffynhonnell o fwyd cynaliadwy a rhad
  • llwybr at wella iechyd a lles
  • ffordd o fwynhau gofod gwyrdd
  • cyfle i gymdeithasu

 

Chwilio A i Y