Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Wedi’i sefydlu yn 2008, mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithredu fel llais casgliadol i fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n cynrychioli cwmnïau o bob maint ac ar draws bob sector ac yn ymateb i faterion a datblygiadau lleol sy’n effeithio ar fentrau ar lefel leol.

Ar hyn o bryd mae gan y fforwm fwy na 900 o aelodau. Mae’n darparu’r canlynol i’w aelodau:

  • llais casgliadol
  • cyfleoedd rhagorol i rwydweithio a rhannu arfer gorau
  • rhaglen reolaidd o ddigwyddiadau busnes
  • cyrsiau hyfforddi gan gynnwys y gwobrau busnes blynyddol anrhydeddus
  • cyfleoedd nawdd

Dod yn aelod

Gallwch ddod yn aelod os ydych yn gweithredu mewn marchnad fasnachol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r aelodaeth o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr am ddim.

Digwyddiadau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gennym ni raglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau busnes cyffrous ac arloesol yn barod ar gyfer 2019.

Mae’r digwyddiadau i gyd am ddim i’w mynychu oni bai y nodir fel arall. Archebu ymlaen llaw yn hanfodol.

Cyswllt

Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 815320

Chwilio A i Y