Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Chwilio cyrsiau yn ôl pwnc

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyrsiau ar-lein i'r cyhoedd. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cyrsiau hyn. Mae cymorth TG am ddim ar gael cyn dechrau'r cwrs i'r rhai sydd angen help i gael mynediad at ddysgu ar-lein.

Cyrsiau 

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk. Wrth ymrestru, nodwch yn glir yn eich e-bost y cwrs, y diwrnod a’r amser y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Ffôn: 01656 642746

Cyrsiau Cyfrifiadureg/T.G

Cyflwyniad i ffonau clyfar a fydd yn eich galluogi i ddeall eu gwahanol nodweddion a’u personoleiddio, gan eu diogelu, a’u gosod ar gyfer eich anghenion penodol chi.

Bydd hefyd yn helpu i ddysgu dysgwyr sut i ddefnyddio eu ffonau clyfar, gan arddangos sut i lawrlwytho apiau, gwneud/derbyn galwadau, ac anfon ffeiliau i ffrindiau a theulu.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Bracla

Dyddiad dechrau: 08 Tachwedd 2023

Diwrnod/amser: Dyddiau Mercher, 10:30am – 12:30pm

Hyd: 6 wythnos

Cost: Am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Cwrs ar gyfer y rheiny sydd eisiau dysgu defnyddio’r rhyngrwyd, deall hawlfraint, a deall sut i ddefnyddio gwefannau er mwyn ymchwilio i destunau gwahanol.

Bydd dysgwyr yn dysgu hanfodion e-bost, gan eu galluogi i anfon a derbyn e-byst.

Lleoliad: Llyfrgell Y Pîl

Dyddiad dechrau: 06 Tachwedd 2023

Diwrnod/amser: Dyddiau Llun, 1:30pm - 3:30pm

Hyd: 6 wythnos

Cost: Am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Dysgwch am brif nodweddion meddalwedd prosesu geiriau, a sut i greu dogfennau effeithiol sy’n  edrych yn dda at ddefnydd Gwaith neu bersonol.

Lleoliad: Maesteg 7777

Dyddiad cychwyn: 20/09/2023

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 9.30am - 11.30am

Hyd: 10 wythnos

Pris: Am ddim

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 13 Medi, 12pm. 

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 2pm - 4pm

Pris: Am ddim

Mae ein sesiynau Galw Heibio Digidol AM DDIM ac ar agor i unrhyw un sydd eisiau cymorth, cyngor neu help gyda’u teclynnau digidol.

Beth yw’r drefn:

❶ Galwch heibio, nid oes angen apwyntiad arnoch chi

❷ Gofynnwch gwestiwn – gofynnwch am gyngor a help

❸ Gallwch adael pryd bynnag fynnwch chi

❹ Gallwch ddod unwaith, bob wythnos, pryd bynnag fynnwch chi – chi sydd i ddewis

Lleoliad: Maesteg 777

Diwrnod/amser: Dydd Llun, 2.00pm - 4.00pm

Pris: Am ddim

Mae ein sesiynau Galw Heibio Digidol AM DDIM ac ar agor i unrhyw un sydd eisiau cymorth, cyngor neu help gyda’u teclynnau digidol.

Beth yw’r drefn:

❶ Galwch heibio, nid oes angen apwyntiad arnoch chi

❷ Gofynnwch gwestiwn – gofynnwch am gyngor a help

❸ Gallwch adael pryd bynnag fynnwch chi

❹ Gallwch ddod unwaith, bob wythnos, pryd bynnag fynnwch chi – chi sydd i ddewis

Lleoliad: Canolfan Dysgu Gydol Oes Sarn

Diwrnod/amser: Dydd Mawrth, 2.00pm - 4.00pm

Pris: Am ddim

Mae ein sesiynau Galw Heibio Digidol AM DDIM ac ar agor i unrhyw un sydd eisiau cymorth, cyngor neu help gyda’u teclynnau digidol.

Beth yw’r drefn:

❶ Galwch heibio, nid oes angen apwyntiad arnoch chi

❷ Gofynnwch gwestiwn – gofynnwch am gyngor a help

❸ Gallwch adael pryd bynnag fynnwch chi

❹ Gallwch ddod unwaith, bob wythnos, pryd bynnag fynnwch chi – chi sydd i ddewis

Cyrsiau Iaith

Nid oes unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Sgiliau ar gyfer Bywyd a Gwaith

Hoffech chi ddysgu i ddarllen? Mae’r cwrs hwn yn edrych ar ddefnyddio ffoneg i ddysgu i ddarllen geiriau syml cyffredin. Mae wedi’i anelu at rai sy’n dechrau darllen.

Lleoliad:Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn: 19/09/2023

Diwrnod/amser: Dydd Mawrth, 9.30am - 11.30am

Hyd: 10 wythnos

Pris: Am ddim

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 13 Medi, 12pm. 

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Mae’r cwrs hwn yn ceisio gweithio gyda’ch meddyliau, teimladau ac ymddygiad er mwyn meithrin ymdeimlad cryfach o hunanhyder.

Lleoliad: Tŷ Carnegie Pen-y-bont ar Ogwr

Dyddiad cychwyn: 20/09/2023

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 9.30am - 11.30am

Hyd: 10 wythnos

Pris: Am ddim

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 13 Medi, 12pm. 

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Mae’r cwrs hwn yn ceisio gweithio gyda’ch meddyliau, teimladau ac ymddygiad er mwyn meithrin ymdeimlad cryfach o hunan-hyder.

Lleoliad:Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn: 20/09/2023

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 12.30pm -
2.30pm

Hyd: 10 wythnos

Pris: Am ddim

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 13 Medi, 12pm. 

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Ymunwch y cwrs hwn er mwyn adnabod a chynllunio’r holl gamau er mwyn sicrhau eich swydd ddelfrydol. Os ydych yn teimlo’n anfodlon, neu’n barod am y can nesaf yn eich gyrfa, yna hwn yw’r cwrs i chi!

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn: 18/09/2023

Diwrnod/amser: Dydd Llun, 9.30am - 11.30am

Hyd: 10 wythnos

Pris: Am ddim

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 13 Medi, 12pm. 

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno I wybodaeth a sgiliau sy’n angenrheidiol I olygu lluniau digidol at ddefnydd personol.

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn: 19/09/2023

Diwrnod/amser: Dydd Mawrth, 1pm - 3pm

Hyd: 10 wythnos

Pris: Am ddim

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 13 Medi, 12pm. 

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno I wybodaeth a sgiliau sy’n angenrheidiol I olygu lluniau digidol at ddefnydd personol.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Westward

Dyddiad cychwyn: 20/09/2023

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 1pm - 3pm

Hyd: 10 wythnos

Pris: Am ddim

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 13 Medi, 12pm. 

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

A oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gyrfa ym myd addysg? A ydych chi eisoes yn gweithio mewn amgylchedd addysg, ac yn dymuno ehangu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth? Mae’r cwrs hwn yn cynnig trosolwg o’r disgwyliadau sydd ynghlwm â bod yn Gynorthwyydd Addysgu, gyda chyflwyniad i bolisïau a gweithdrefnau defnyddiol.

Lleoliad: Ar-lein

Dyddiad dechrau: 3/10/2023

Diwrnod/Amser: Dyddiau Mawrth, 9.15am - 11.45am

Hyd: 8 wythnos

Cost: £10 / £5 ar gyfer consesiynau

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 27 Medi, 12pm

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

A oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gyrfa ym myd addysg? A ydych chi eisoes yn gweithio mewn amgylchedd addysg, ac yn dymuno ehangu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth? Mae’r cwrs hwn yn cynnig trosolwg o’r disgwyliadau sydd ynghlwm â bod yn Gynorthwyydd Addysgu, gyda chyflwyniad i bolisïau a gweithdrefnau defnyddiol.

Lleoliad: Neuadd Les Pencoed

Dyddiad dechrau: 3/10/2023

Diwrnod/Amser: Dyddiau Mawrth, 1pm - 3.30pm

Hyd: 8 wythnos

Cost: £10 / £5 ar gyfer consesiynau

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 27 Medi, 12pm

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Lleoliad: Ar-lein

Diwrnod/amser: Dyddiau Llun, 7pm – 9pm

Hyd: 10 wythnos

Pris: £10 / £5 ar gyfer consesiynau

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Lleoliad: Neuadd Goffa Williams

Diwrnod/amser: Dyddiau Gwener, 9.30am – 11.30am

Hyd: 10 wythnos

Pris: £10 / £5 ar gyfer consesiynau

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Westward

Dyddiad dechrau: 02 Hydref 2023

Diwrnod/amser: Dyddiau Llun, 12.30pm – 2.45pm

Hyd: 8 wythnos

Pris: Am ddim

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Bracla

Diwrnod/amser: Dyddiau Mercher, 1pm - 2.30pm

Dyddiad dechrau: 8 Tachwedd 2023

Cost: Am ddim

 

Mae’r sesiynau galw heibio wythnosol am ddim hyn yn agored i unrhyw un sydd ag ymholiad sy’n ymwneud â Mathemateg neu Saesneg. Gallwch:

 • holi cwestiynau
 • dysgu sut i helpu plant/wyrion gyda gwaith ysgol
 • sgwrsio gyda’n tiwtor ac archwilio opsiynau ar gyfer dysgu personol
 • dysgu sut i gyflawni cymhwyster

Nid oes angen trefnu’ch lle ymlaen llaw!

Celf a Chrefft

Dewch I archwilio’ch creadigedd, gwella’ch llesiant, a chreu celf sy’n mynegi amrywiaeth o emosiynau.

Mae’r cwrs hwn yn addas i bawb, yn cynnwys dechreuwyr llwyr.

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn: 20/09/2023

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 9.30am - 11.30am

Hyd: 10 wythnos

Pris: £10 / £5 cons.

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 13 Medi, 12pm. 

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Ymunwch â ni I greu eich campweithiau geiriau weiren a darganfyddwch amlbwrpasedd weiren fel cyfrwng ar gyfer celf!

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn: 19/09/2023

Diwrnod/amser: Dydd Mawrth, 1pm - 3pm

Hyd: 10 wythnos

Pris: £10 / £5 cons.

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 13 Medi, 12pm. 

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Ymunwch â ni I greu eich campweithiau geiriau weiren a darganfyddwch amlbwrpasedd weiren fel cyfrwng ar gyfer celf!

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Bryncethin

Dyddiad cychwyn: 20/09/2023

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 6pm - 8pm

Hyd: 10 wythnos

Pris: £10 / £5 cons.

Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: Dydd Mercher 13 Medi, 12pm. 

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Cyfuno sgiliau dyfodol a chrefftau i roi hwb i’ch creadigrwydd.

Lleoliad Canolfan Cymunedol Bryncethin

Dyddiad Cychwyn: 06 Tachwedd 2023

Dydd/amser: Bob dydd Mercher, 9.30am – 11.30am

Hyd: 6 wythnos

Pris: Am ddim

Am fwy o wybodaeth a ffurflen ymrestru cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk.

Dysgu Rhithwir

Drwy ein partner cyflwyno newydd, gallwn bellach gynnig ystod newydd a chyffrous o gyrsiau e-ddysgu, y gallwch eu hastudio unrhyw le, ar eich cyflymder eich hun!

 • Nid dan arweiniad tiwtor - perffaith ar gyfer astudio gartref
 • Addas ar gyfer dyfeisiau symudol - gallwch ddysgu wrth symud o gwmpas!
 • Mae'r holl gyrsiau wedi’u hachredu gan gyrff dyfarnu o ansawdd uchel
 • Cymorth yn y DU
 • Mae cymwysterau swyddogol ar gael
 • Mae’r cyrsiau yn RHAD AC AM DDIM, neu gyda chymhorthdal rhannol

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru, cysylltwch ag: adultlearning@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 642746

 • Trin a Datrys Gwrthdaro - 30 munud (Am ddim)
 • Deall Diabetes - 45 munud (Am ddim)
 • Cyflwyniad i Ddiogelu - 75 munud (Am ddim)
 • Deall Epilepsi - 45 munud (Am ddim)
 • Sgiliau Gwasanaeth Cwsmer Lletygarwch - 60 munud (Am ddim)
 • Canolfan Alwadau/Cyswllt – Cyflwyniad - 90 munud (Am ddim)
 • Rheoli Iechyd Meddwl a Llesiant yn y Gwaith - 90 munud (Am ddim)
 • Gweithio o Uchder - Canllaw ar Gadw’n Ddiogel - 30 munud (Am ddim)
 • Sgiliau cyfathrebu - 25 munud (Am ddim)
 • Hanfodion cyflogadwyedd - 25 munud (Am ddim)
 • Technegau cyfweld - 25 munud (Am ddim)
 • Gwneud i Newid Weithio i Chi - 25 munud (Am ddim)
 • Cymhelliant a Hyder - 25 munud (Am ddim)
 • Gweithio yn y maes busnes a gweinyddu - 25 munud (Am ddim)
 • Gweithio yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol - 25 munud (Am ddim)
 • Llunio CV - 25 munud (Am ddim)
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF) - 7 awr (£26.00)

  Dyfarniad Lefel 2 Award mewn Gwasanaeth Cwsmer (RQF) - 6 awr (£38.00)

Cysyllt

Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642746
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Dydd Mawrth i Ddydd Iau 9am i 3.30pm. (Mae ffôn ateb yn gweithredu tu allan i'r amserau hyn).

Sylwch fod achrediad yn ofynnol ar y cyrsiau a bod dysgwr, wrth gofrestru ar gwrs, yn cytuno i gwblhau'r gwaith papur cysylltiedig.

Dim iPad? Dim problem! - Os hoffech chi gael mynediad at un o'n cyrsiau ar-lein ond nad oes gennych ddyfais addas neu gysylltiad Wifi, cysylltwch â ni, oherwydd gallwn eich cefnogi gyda hyn efallai. Mae gennym amrywiaeth o ddyfeisiau cludadwy, ychwanegiadau symudol a chysylltiadau Wifi cludadwy y gellir eu benthyca pan fo angen. Peidiwch â gadael i ddiffyg adnoddau atal eich cynnydd!

Bydd cyrsiau ar-lein yn cael eu cynnal dros Zoom. Bydd tiwtoriaid yn anfon dolen atoch chi i ymuno â’r cwrs ac yn anfon unrhyw adnoddau atoch chi dros e-bost.

Bydd cyrsiau cyfunol yn cael eu cynnal yn bennaf ar-lein dros Zoom, ond bydd rhai sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal mewn lleoliad sy’n lleol i’r rhan fwyaf o ddysgwyr. Ar gyfer y dysgwyr hynny nad ydynt yn gallu mynychu sesiynau wyneb yn wyneb, bydd opsiwn i ymuno â’r dosbarthiadau dros Zoom pryd bynnag y bydd modd gwneud hynny.

Chwilio A i Y