Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor ar addysgu gartref

Rhagor o help gydag addysg gartref

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am addysg gartref, holwch y Rheolwr Grwpiau Agored i Niwed. Mae’r Tîm Grwpiau Agored i Niwed yn cynghori unrhyw un sy’n ystyried neu’n darparu addysg gartref, ac maent yma i sicrhau bod yr addysg yn addas, yn effeithlon ac yn llawn amser.

Cyswllt

Rheolwr Grwpiau Agored i Niwed

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y