Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Addysg Cyfrwng Cymraeg

Ydych chi'n ystyried addysg cyfrwng Cymraeg i'ch plentyn?

Rydyn ni yma i'ch helpu chi. Mae addysg cyfrwng Cymraeg ar gael i bob plentyn yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae llawer o fanteision ychwanegol o ddewis addysg cyfrwng Cymraeg.

Rydyn ni wedi eu cynnwys yn ein canllaw defnyddiol i rieni/gwarcheidwaid sydd ar gael yma:

Chwilio A i Y