Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Oriau agor Amlosgfa Llangrallo

Mae mynediad cyhoeddus i’r Amlosgfa wedi ailddechrau. Fodd bynnag, mae’r presenoldeb mewn gwasanaethau claddu neu amlosgi penodol yn gyfyngedig i 20 o aelodau’r teulu agos, a dylech ddilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol. Darllenwch fwy am y mesurau newydd yma.

Am ymholiadau am wasanaeth angladd, ffoniwch y Gwasanaeth Profedigaethau ar 01656 656605.

Tiroedd yr amlosgfa

Yr haf

O'r dydd Sul olaf ym mis Mawrth tan y dydd Sadwrn olaf ym mis Hydref.

  • Dydd Llun i ddydd Gwener: 9am tan 7pm
  • Dydd Sadwrn: 9am tan 5pm
  • Dydd Sul a gwyliau’r banc: 10.30am tan 5pm

Y gaeaf

O'r dydd Sul olaf ym mis Hydref tan y dydd Sadwrn olaf ym mis Mawrth.

  • Dydd Llun i ddydd Iau: 9am tan 5pm
  • Dydd Gwener a dydd Sadwrn: 9am tan 4pm
  • Dydd Sul a gwyliau’r banc: 10.30am tan 4pm

Caiff y gatiau mynediad eu cloi 10 munud cyn yr amser cau.

Swyddfa’r amlosgfa

  • Dydd Llun i ddydd Iau: 9am tan 5pm
  • Dydd Gwener: 9am tan 4pm
  • Dydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau’r banc: ar gau

Cyswllt

Amlosgfa Llangrallo
Ffôn: 01656 656605
Cyfeiriad: Llangrallo, Pen-y-bont, CF35 6AB.

Chwilio A i Y