Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Eithrio masnachwyr rhag gorfod prynu trwydded barcio

Rhoddir hepgoriadau i adeiladwyr a masnachwyr sydd angen mynediad i lwytho/dadlwytho cerbyd mewn ardaloedd cyfyngedig neu barthau parcio preswylwyr at ddibenion gwaith. Rhaid symud y cerbydau wedyn i leoliad priodol.

Mae hepgoriadau parcio yn para am uchafswm o 1 mis. Os oes angen cyfnod hirach arnoch chi, bydd angen i chi wneud cais am hepgoriad o fis ac ailymgeisio unwaith y bydd yr hepgoriad wedi dod i ben. 

Dim ond ar ôl i archwiliadau gael eu gwneud ac os oes digon o le ar gael yn yr ardal y byddwn yn rhoi hepgoriadau ar y stryd

Gwnewch gais fel masnachwr i beidio gorfod prynu trwydded barcio

Caniatewch 5 diwrnod gwaith ar gyfer rhoi hepgoriad.

Chwilio A i Y