Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Profion MOT

Rydym yn cynnig profion MOT llawn i’r cyhoedd yng Nghyfleuster Cynnal a Chadw Cerbydau ar y Cyd Tŷ Thomas ar Stad Ddiwydiannol Bracla. Mae’r cyfleuster hwn yn cael ei rannu gyda Heddlu De Cymru ac mae’n atgyweirio ac yn rhoi serfis ac MOT i holl gerbydau’r heddlu a’r cyngor.

Er ein bod yn cynnal prawf MOT llawn, nid ydym yn gwneud gwaith atgyweirio mecanyddol ar gyfer aelodau’r cyhoedd. Pris y prawf yw £40.

I drefnu MOT ar gyfer eich cerbyd, cysylltwch â:

Cyswllt

Adran y Fflyd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642874
Cyfeiriad: Cyfleuster Cynnal a Chadw Cerbydau ar y Cyd Tŷ Thomas, Rhodfa Newlands, Stad Ddiwydiannol Bracla, CF31 2XA.

Chwilio A i Y