Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwybodaeth i landlordiaid ac asiantau gosod

Rhaid i holl landlordiaid Cymru gydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014. Mae Rhentu Doeth Cymru (RhDC) yn gorfodi rheolau’r Ddeddf ac mae posib cael gwybod mwy am beth sydd raid i landlordiaid ei wneud ar wefan Rhentu Doeth Cymru.

Digwyddiadau i ddod i landlordiaid

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi’u trefnu.

Chwilio A i Y