Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwybodaeth i landlordiaid ac asiantau gosod

Rhaid i holl landlordiaid Cymru gydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.

Mae Rhentu Doeth Cymru (RhDC) yn gorfodi rheolau’r Ddeddf ac mae posib cael gwybod mwy am beth sydd raid i landlordiaid ei wneud ar wefan Rhentu Doeth Cymru.

Mewngofnodi i’r Porth Landlord

Mae’r Porth Landlord yn galluogi mynediad at wybodaeth ynghylch hawliadau budd-daliadau tenantiaid, pan gaiff taliad ei wneud yn uniongyrchol i’r landlord neu’r asiant.

Gallwch fynd yn syth i’r porth os oes gennych chi gyfrif eisoes.

Chwilio A i Y