Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Camau gweithredu diwydiannol arfaethedig ar gyfer ysgolion wedi’u gohirio

Mae’r streic arfaethedig ar gyfer 14 Chwefror wedi'i gohirio yng ngoleuni cynnig tâl newydd ar gyfer addysgwyr gan Lywodraeth Cymru. 

Mae’r undebau addysg NEU a NAHT wedi cytuno i gyflwyno’r cynnig tâl newydd i’w haelodau a chynrychiolwyr a chynnal pleidlais.  

Mae 1.5% ychwanegol, yn ogystal â dyfarniad tâl 5% eleni, ynghyd â thaliad untro 1.5%, wedi’i gynnig i staff addysgu, 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gwneud sawl ymrwymiad i helpu lleihau llwythi gwaith athrawon yn y tymor byr, canolig a hir.

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles: “Mae’r penderfyniad i beidio â pharhau â’r streic yr wythnos nesaf yn newyddion da i ddisgyblion, rhieni, gofalwyr a staff.

“Rydym hefyd yn croesawu bod y NEU a NAHT wedi cytuno i gyflwyno’r cynnig tâl newydd i’w haelodau a chynrychiolwyr.  

“Mae’r trafodaethau dros yr wythnosau diwethaf wedi bod yn gynhyrchiol, ac rydym wedi gwneud cynnydd da ar faterion fel lleihau llwyth gwaith staff a chefnogi llesiant. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y trafodaethau adeiladol hyn.”

Dyma newyddion da i bawb dan sylw. Mae’n adlewyrchu camau at y cyfeiriad cywir ar gyfer ein haddysgwyr, yn pwysleisio sut mae Llywodraeth Cymru’n cymryd sylw o’r sefyllfa, ac yn dangos awydd i weithio gyda staff addysgu at gyrraedd trefniant sy’n bodloni pawb.

Cynghorydd Jon-Paul Blundell, yr Aelod Cabinet dros Addysg

Chwilio A i Y