Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bydd plant yn cael y pleser o haf llawn hwyl am ddim mewn sesiynau Active 4 Life sy’n cael eu cynnal mewn lleoliadau ledled y fwrdeistref sirol.

Bydd plant yn cael y pleser o haf llawn hwyl am ddim mewn sesiynau Active 4 Life sy’n cael eu cynnal mewn lleoliadau ledled y fwrdeistref sirol.

Bydd y cynllun, sy’n cael ei ddarparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Halo Leisure a Chynghorau Cymuned a Thref, yn addas i blant rhwng wyth ac 11 oed, a byddant yn canolbwyntio ar chwaraeon, gemau, a gweithgareddau celf a chrefft.

Bydd y fenter yn cael ei chynnal rhwng dydd Llun 24 Gorffennaf a dydd Gwener 1 Medi.

I gael gwybod sut i archebu sesiynau o flaen llaw, ewch i wefan Halo Leisure.

Tabl o gynlluniau Active 4 Life sy’n cael eu cynnal ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Lleoliadau Active 4 Life

Dyddiad y sesiwn

Amser y sesiwn

Canolfan Bywyd Cwm Garw
(gyda chefnogaeth Cyngor Cymuned Cwm Garw a Halo Leisure)

Yn ystod dyddiau’r wythnos 24 Gorffennaf i 1 Medi 

Cysylltwch â Halo Leisure i gadarnhau’r amseroedd

Canolfan Chwaraeon Maesteg
(gyda chefnogaeth Cyngor Tref Maesteg a Halo Leisure)

Yn ystod dyddiau’r wythnos 24 Gorffennaf i 1 Medi 

Cysylltwch â Halo Leisure i gadarnhau’r amseroedd

Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr
(gyda chefnogaeth Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr a Halo Leisure)

Yn ystod dyddiau’r wythnos 24 Gorffennaf i 1 Medi

Cysylltwch â Halo Leisure i gadarnhau’r amseroedd

Canolfan Bywyd Cwm Ogwr
(gyda chefnogaeth Cyngor Cymuned Cwm Garw a Halo Leisure)

Yn ystod dyddiau’r wythnos 24 Gorffennaf i 1 Medi

Cysylltwch â Halo Leisure i gadarnhau’r amseroedd

Canolfan Bywyd Betws (gyda chefnogaeth Cyngor Cymuned Cwm Garw a Halo Leisure)

Dydd Llun, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, 24 Gorffennaf - 1 Medi

Cysylltwch â Halo Leisure i gadarnhau’r amseroedd

Tabl o weithgareddau Haf o Hwyl gyda chefnogaeth cynghorau tref lleol

Lleoliad

Dyddiad y sesiwn

Amser y sesiwn

Ysgol Gyfun Pencoed (Gyda chefnogaeth Cyngor Tref Pencoed)

Yn ystod dyddiau’r wythnos 24 Gorffennaf i 18 Awst

10am – 2pm

Canolfan Chwaraeon Bracla/Ysgol Archesgob McGrath (Gyda chefnogaeth Cyngor Cymuned Bracla)

Yn ystod dyddiau’r wythnos 24 Gorffennaf i 18 Awst10am – 2pm

Canolfan chwaraeon Ysgol Gyfun Porthcawl

Yn ystod dyddiau’r wythnos 24 Gorffennaf i 18 Awst

10am – 2pm

Prosiect Plant a Chymuned Noddfa (Caerau) (Gyda chefnogaeth Cyngor Tref Maesteg)

Dydd Llun i ddydd Iau, 24 Gorffennaf i 17 Awst

 

10am – 2pm

 

Nodwch nad yw’r sesiynau wedi eu dylunio i gymryd lle gofal plant ac mae’n rhaid i rieni/gofalwyr fod ar gael i ddod i nôl eu plant bob amser.

Am wybodaeth am weithgareddau eraill i blant yr haf hwn, ewch i wefan y cyngor.

 

Chwilio A i Y