Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Saith mantais fawr e-filiau

Mae defnyddio e-filio i’ch biliau treth gyngor yn golygu y gallwch:

  • mynediad cynt i’ch biliau, cyn gynted ag y maent ar gael
  • cael budd o system ddiogel, breifat heb ddim yn mynd ar goll yn y post
  • cael tawelwch meddwl, yn hytrach na meddwl pa bryd y bydd eich bil yn cyrraedd
  • mynediad i’ch biliau ar-lein, unrhyw bryd
  • cael gwybod drwy e-bost cyfleus, gyda dolen i’ch bil ar-lein
  • bob amser gwybod ble mae’ch hen filiau, gan fod Fy Nghyfrif yn cadw popeth
  • helpwch yr amgylchedd drwy beidio ag argraffu bil papur

Chwilio A i Y