Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cwblhewch eich cais

Gallwch gyflwyno’r cais hwn drwy Fy Nghyfrif, gwasanaeth ar-lein am ddim sydd ar gael i holl drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd pob cais sy’n cael ei gwblhau ar-lein yn cael ei dderbyn a’i brosesu’n gyflymach.

Wrth gofrestru eich cyfrif treth gyngor, byddwch yn ystyriol o’r amgylchedd trwy fod yn ddi-bapur a thanysgrifio ar gyfer e-Filio. Bydd hyn yn eich galluogi i weld eich bil ar-lein yn lle derbyn bil papur drwy’r post.

I barhau â’ch cais, mewngofnodwch neu cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif nawr.

Chwilio A i Y