Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol wrth ennill arian. Maent yn gallu bod yn amrywiaeth eang o alwedigaethau a hyd yma, rydyn ni wedi eu cynnig mewn meysydd fel Gweinyddu Busnes, Gwasanaethau Cwsmeriaid, TG, Cyllid a Rheoli Prosiectau. Rydyn ni wedi ymrwymo i’w darparu ar draws y cyngor lle bo hynny’n bosib.

Mae pob prentisiaeth yn cael ei hysbysebu ar ein gwefan ni drwy gydol y flwyddyn. Rydyn ni’n eu darparu mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o ddarparwyr hyfforddiant.

Chwilio am brentisiaeth y tu allan i’r cyngor

Gallwch hefyd ddarllen am brentisiaethau ar dudalen sgiliau a hyfforddiant Prentisiaethau Llywodraeth Cymru.

Yn ogystal, i ddysgu mwy am brentisiaethau, cysylltwch â Gyrfa Cymru.

Cysylltu

Gyrfa Cymru

Ffôn: 0800 100 900

Chwilio A i Y