Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestrau trwyddedau

Dyddiadau y gellir archwilio’r gofrestr gyhoeddus:

  • Dydd Llun i ddydd Iau - 08.30am tan 5pm
  • Dydd Gwener - 08.30am Tan 4.30pm

Pan fo’n bosibl, gwnewch apwyntiad neu ffoniwch ni o flaen llaw i ni roi’r wybodaeth berthnasol ar gael. Fel opsiwn arall, edrychwch ar y cofrestrau cyhoeddus:

Cyswllt

Ffôn: 01656 643643
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-Bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Hysbysiad adolygu

Does dim hysbysiadau adolygu cyfredol.

Hysbysiad adolygiad cryno

Does dim hysbysiadau adolygu cyfredol.

Chwilio A i Y