Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Tîm y Cyllid Adfywio (RFT)

Cronfeydd Strwythurol Ewrop 2014 i 2020

European Structural Funds 2014 to 2020’ is the EU’s current funding programme. Businesses, places of higher or further education, or third or public sector bodies can use the funds to run public projects. It can be used on programs which support:

  • employment
  • youth employment
  • training
  • research and innovation
  • SME business competitiveness
  • renewable energy and energy efficiency
  • connectivity and urban development

Please contact us to learn more:

Contact

Tîm y Cyllid Adfywio

Prosiectau’r UE yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru 

Ewch i wefan Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru i ddarllen am gyllid yr UE yn y rhanbarth. Mae’r safle’n cynnwys gwybodaeth am brosiectau a sut gallant gefnogi blaenoriaethau rhanbarthol.

Cyfleoedd cyllido eraill

Gallech wneud cais i’r canlynol:

Diweddariadau am gyllid

Pan fydd newyddion am gyllid, byddwn yn ei osod yma.

Gwarant y Trysorlys am brosiectau sydd wedi’u cyllido gan yr UE

Yn dilyn y bleidlais i adael, mae prosiectau a gyllidir gan yr UE yn parhau. Os ceir Brexit heb gytundeb, mae’r Trysorlys yn gwarantu cefnogaeth ariannol lawn i holl brosiectau’r DU sydd wedi cael cyllid yr UE a gymeradwyir cyn mis Rhagfyr 2020. Gall prosiectau o’r fath bara tan 2023.

Chwilio A i Y