Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Contractau sydd wedi’u dyfarnu

Rydym yn caffael amrywiaeth eang o nwyddau, gwaith a gwasanaethau i gymunedau’r fwrdeistref sirol.

Rydym yn gwario oddeutu £170m bob blwyddyn gyda darparwyr trydydd parti. Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau’r canlynol:

  • bod y gweithgarwch caffael yn cyd-fynd â gofynion ein cymunedau
  • bod y broses yn deg, tryloyw a chadarn yn gyfreithiol

Mae’r ddogfen isod yn darparu manylion am gontractau sydd wedi’u dyfarnu gennym ni.

Cyswllt

Tîm Caffael

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y