Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ardrethi eiddo gwag

Fel rheol, rhaid i berchnogion eiddo annomestig gwag dalu ardrethi eiddo gwag. Os daw eiddo’n wag, ceir cyfnod o dri mis lle nad oes angen talu ardrethi, neu chwe mis ar gyfer eiddo diwydiannol. Wedi hynny, rhaid talu’r ardrethi 100%.

Mae rhai mathau o eiddo wedi’u heithrio rhag ardrethi gwag o’r fath, fel:

  • eiddo rhestredig
  • henebion hynafol
  • lle mae’r gyfraith yn gwahardd preswylio
  • lle mae’r adeilad yn rhan o stad person sydd wedi marw, neu os yw’r perchennog yn wynebu gweithrediadau methdaliad

 

Chwilio A i Y