Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trosglwyddo Asedau Cymunedol Cae Chwarae Bryncethin a’r Pafiliwn

Sefydlwyd Clwb Rygbi Bryncethin yn 1890. Mae ganddo dîm dynion, tîm ieuenctid, tîm dan 16, tri thîm ‘mini’, tîm rygbi cyffwrdd i ferched a thîm oedran, rhyw a gallu cymysg. Mae’r clwb yn aelod o Undeb Rygbi Cymru ac mae’n chwarae yng Nghynghrair 3 Gorllewin Canol B ar hyn o bryd. Cafodd y pafiliwn ei adeiladu’n wreiddiol yn 1952.

Dyfarnwyd les 35 mlynedd i’r clwb ym mis Hydref 2018. Mae Clwb Rygbi Bryncethin wedi trawsnewid y pafiliwn ar Feysydd Chwarae Bryncethin, a oedd wedi mynd â’i ben iddo, yn ganolfan gymunedol.

Roedd y gwaith yn cynnwys estyniad, ail lawr ychwanegol a maes parcio. Mae’r adeilad newydd yn cynnwys ystafelloedd newid, ceginau, ystafell TG, ystafell gyfarfod, neuadd fawr a drysau patio sy’n agor ar falconi. Roedd gwaith adeiladu’r prosiect wedi costio £550k. Darparodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr £110k o’r Gronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol a £56k drwy gyllid Adran 106. Daeth gweddill yr adran gan Lywodraeth Cymru (y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol a’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig), y Loteri Genedlaethol (y Gronfa Pobl a Lleoedd), ac Undeb Rygbi Cymru.

Cafodd y prosiect ei ddylunio gan Mr Phil Jones, is-gadeirydd a chyn-syrfëwr siartredig. Darparodd y Cyngor Bwrdeistref Sirol gyfanswm o £110k a chafodd y clwb gyllid allanol ychwanegol gan y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig, y Gronfa Cyfleusterau Cymunedol a Chronfa Deddf Eglwysi Cymru.

Bellach mae’r adeilad yn gartref i feithrinfa bum diwrnod yr wythnos, yn ogystal â dosbarthiadau ffitrwydd, dosbarthiadau TG, caffi cymunedol a chlwb ieuenctid.

Chwilio A i Y